Purdey Devisscher

Purdey Devisscher is licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent, 2006, Grote Onderscheiding) en behaalde in 2007 haar diploma in de gespecialiseerde studies Europees Recht (Universiteit Gent, Grootste Onderscheiding).

Het onderzoeksgebied van Purdey Devisscher strekt zich uit tot de externe betrekkingen van de Unie. Ook bepaalde domeinen van de interne markt behoren tot haar onderzoeksinteresse.

Zij bereidt een doctoraal proefschrift voor met als onderwerp 'recente tendensen in de relaties tussen de Europese Unie en de landen in Afrika, het caribisch gebied en de Stille oceaan: een juridische analyse'.

Haar specifieke onderzoeksinteresses betreffen handel, ontwikkelingssamenwerking en ook daarmee samenhangende beleidsdomeinen zoals migratie en de fundamentele rechten en vrijheden.

http://lib.ugent.be/bibliografie/802000262340

 

Purdey Devisscher