Zuzanna Gulczyńska

Zuzanna Gulczyńska is een doctoraatsonderzoeker en FWO-fellow. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de toepassing van de EU-regels en -normen inzake gegevensbescherming van internationale organisaties. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van Prof. dr. Inge Govaere. Zuzanna treedt vrijwillig ook op als coach voor het team van de European Law Moot Court aan de Universiteit Gent.

Voor ze aan haar doctoraatsthesis begon, behaalde Zuzanna een Maîtrise-graad aan de Universiteit van Lille 2 in Frankrijk, een Master aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Polen en een LL.M. in Europees recht aan het Europacollege in België. Tijdens haar opleiding heeft ze deelgenomen aan talrijke pleitwedstrijden, waaronder de European Law Moot Court en de Inter-American Human Rights Moot Court. Na haar studie liep Zuzanna stage bij de Juridische Dienst van de Europese Commissie en werkte ze als academisch assistent aan het Europacollege.

Zuzanna's onderzoeksinteresses richten zich op het Europees grondwettelijk en institutioneel recht en de wisselwerking tussen Europees en internationaal recht. Wat het materiële recht betreft, is ze geïnteresseerd in de grondrechten van de EU, in het bijzonder het recht op gegevensbescherming.

Biblio en contactgegevens.


picture Zuzanna