Eva Sevrin

Biografie

Foto Eva Sevrin

Eva Sevrin is doctoraatsonderzoeker en onderwijsassistent in mensenrechten en migratierecht, onder begeleiding van prof. Koen Lemmens (KU Leuven) en prof. Ellen Desmet (UGent). Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep MigrLaw van de UGent en van het Leuvense Centrum voor Publiek Recht van de KU Leuven. Haar doctoraat focust op de mensenrechtelijke positie van personen die noch toegang hebben tot reguliere verblijfsrechten, noch gedwongen het land kunnen verlaten. Ze lanceerde ook de podcast "'t Zijn uw zaken wel" in 2022, waarin de verhalen van de mensen achter uitspraken van het EHRM tegen België op een toegankelijke manier worden verteld.
Eva behaalde haar master in de rechten aan de KU Leuven (Magna Cum Laude) in 2022. In 2018 behaalde ze ook een master Taal- en Letterkunde (Magna Cum Laude). Tijdens haar studententijd liep ze stage bij verschillende instellingen en organisaties. In 2021 werkte Eva als juridisch stagiaire in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, waar ze meewerkte aan het wetsvoorstel om ecocide strafbaar te stellen. In 2020 liep Eva zes maanden stage bij de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.
Tijdens haar studie rechten werd Eva geselecteerd om deel te nemen aan de cursus "Sexual Minority Rights in Africa" (Universiteit van Pretoria) in Zuid-Afrika. Ze nam ook deel aan verschillende extracurriculaire activiteiten zoals de Frits Kalshoven Moot Court, facultatieve praktijkcolleges over Human Rights Advocacy en het Grondwettelijk Hof, en summer schools zoals "Contemporary Challenges in Public International Law" (LSE) en "LGBT rights from a European perspective" (Radboud Universiteit). Eva zette zich tijdens haar studies ook in om de maatschappelijke belangen van haar en haar medestudenten te behartigen. Ze was medeoprichtster van het diversiteitsplatform Undivided, dat studenten met minderheidskenmerken de kans gaf om rechtstreeks bij te dragen aan het diversiteitsbeleid van de KU Leuven. Daarnaast was Eva ook schrijver en redacteur sociale zaken bij Veto, de Leuvense studentenkrant.