Migratierecht

Foto MigratierechtEr is vandaag een ruime consensus dat het asiel- en migratierecht onder hoogspanning staat, ten gevolge van – onder meer – toegenomen migratiestromen wereldwijd, de migratie-veiligheidsnexus en discussies over verantwoordelijkheid en solidariteit. Over de richting waarin het asiel- en migratierecht moet veranderen, bestaat echter veel minder eensgezindheid.

De Onderzoeksgroep Migratierecht bestudeert het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Waar relevant wordt juridische onderzoek verrijkt met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Twee specifieke onderzoekslijnen zijn:

  • De interactie tussen mensenrechten en migratierecht vanuit een gebruikersperspectief
  • Minderjarigen in het asiel- en migratierecht

Onderzoek

Onderwijs

Clinic

De onderzoeksgroep migratierecht coördineert de component migratiebeleid van de legal clinic mensenrechten- en migratierecht

Over ons

De Onderzoeksgroep Migratierecht verstrekt onderwijs inzake asiel- en migratierecht en rechtsantropologie, en verzorgt de migratierechtcomponent van de Legal Clinc Mensenrechten en Migratierecht.

Onderzoeksmatig wordt het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier bestudeerd, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Twee specifieke onderzoekslijnen betreffen (i) de interactie tussen mensenrechten en migratierecht vanuit een gebruikersperspectief, en (ii) de positie van minderjarigen in het asiel- en migratierecht.

De Onderzoeksgroep Migratierecht ging van start in oktober 2016, met de aanstelling van Ellen Desmet als docent asiel- en migratierecht.

Professoren

Doctoraatsonderzoekers

Wetenschappelijk medewerkers

Roos-Marie van den Boogaard

Praktijkassistenten

Secretariaat

Contact

Bezoekadres

Campus Aula

Prof. dr. Ellen Desmet

Paddenhoek 5 (3de verdieping)
9000 Gent

Postadres

UGent
Faculteit Recht en Criminology
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht - Publiekrecht
Campus Aula
Universiteitstraat 4
9000 Gent