Onderzoeksgroep Migratierecht

© Antoine JosseDe Onderzoeksgroep Migratierecht bestudeert het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Waar relevant wordt juridisch onderzoek verrijkt met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Twee specifieke onderzoekslijnen zijn:

  • De interactie tussen mensenrechten en migratierecht vanuit een gebruikersperspectief
  • Kinderen en jongeren in het asiel- en migratierecht

Lees meer

Visit our website in English