Lennert Dierickx

Biografie

Lennert DierickxLennert Dierickx is actief als advocaat aan de balie van Dendermonde. Naast advocaat is hij praktijkassistent bij professor Ellen Desmet aan de Universiteit Gent. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent (2014) en is houder van het getuigschrift “Bijzondere Opleiding in Cassatieprocedure in Strafzaken” (Orde Vlaamse Balies, 2017).

Als advocaat was Lennert betrokken bij diverse procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen alsook procedures voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Vanuit de praktijk heeft Lennert ervaring met verscheidene aspecten van het migratierecht waaronder asiel, gezinshereniging, medische en humanitaire regularisaties en erkennning van staatloosheid.