Maud Martens

Biografie

Foto Maud MartensMaud Martens (zij/haar) is doctoraatsonderzoeker aan de Onderzoeksgroep Migratierecht (MIGR) en lid van het interfacultair Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR). Ze studeerde af in Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en in Conflict- en Ontwikkelingsstudies aan de UGent. Tijdens haar studies ontdekte ze haar interesse in gedwongen migratie en solidariteitsbewegingen. Dat kwam tot uiting in haar thesissen over de link tussen migratie en ontwikkeling en humanitaire belangenbehartiging in vluchtelingenkampen. Het leidde ook tot vrijwilligerswerk voor en met personen met een migratieachtergrond in Brussel, Frankrijk en Griekenland. Voor ze aan haar doctoraatsonderzoek begon, werkte Maud twee jaar voor Vrede vzw, een vredesbeweging en nieuwssite.

Haar huidig onderzoeksproject gaat na hoe sociaaljuridische ondersteuning aan migranten in transitzones wordt georganiseerd en welke implicaties deze ondersteuningspraktijken hebben voor de il/legale status van migranten. Dit onderzoek wordt begeleid door Prof. dr. Robin Vandevoordt en Prof. dr. Ellen Desmet.