Sara Lembrechts

Biografie

Sara LembrechtsSara Lembrechts is doctoraatsonderzoeker bij de onderzoeksgroep Migratierecht van de Universiteit Gent. Ze bestudeert de rechten van kinderen in asielprocedures in België, aan de hand van een multidisciplinaire juridische etnografie. Haar onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Ellen Desmet en is ingebed in het interfacultair Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) en het Centrum voor de Rechten van de Mens (HRC).

Sara heeft een Master in Children’s Rights and Childhood Studies (Berlijn, 2013), een LLM in Internationaal Recht (Maastricht, 2011) en een Bachelor in Europese Studies (Maastricht, 2009). Vóór haar PhD werkte ze als onderzoeker en beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi, 2012-2020). Daarnaast was ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over kinderrechten en internationale kinderontvoering (Universiteit Antwerpen, 2016-2020).

Tijdens haar studies heeft Sara stage gelopen bij het UNICEF Liaison Office van de Verenigde Naties in Genève (2011), bij de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (2010) en bij Amnesty International in Nieuw-Zeeland (2008).

Haar publicaties en onderzoeksinteresse hebben betrekking op kinderrechten, mensenrechten, participatie van kinderen in juridische procedures, internationale kinderontvoering en kennismanagement. Ze is co-auteur van de Children’s Rights Legal Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols (Edward Elgar, 2019) en co-redacteur van het Routledge International Handbook of Children's Rights Studies (2015).