Prof. dr. Bengt Verbeeck

Biografie

Bengt Verbeeck (° 27 december 1977) behaalde in 2000 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding.


In 2001 behaalde hij het diploma in de aanvullende studies van ontwikkelingssamenwerking met grote onderscheiding.

Van januari 2001 tot september 2007 was hij werkzaam als voltijds assistent in het vakgebied Bestuursrecht. In 2007 doctoreerde hij over het onderwerp “Juridisering en Deregulering in onderwijs” en sinds 1 oktober 2007 is hij voltijds doctor-assistent in het vakgebied Bestuursrecht. Zijn voornaamste onderzoeksgebieden zijn het algemeen bestuursrecht en het onderwijsrecht waarover hij reeds diverse bijdragen heeft gepubliceerd. In dit verband is hij onder meer mede-oprichter van het SENECA-Forum voor Onderwijsrecht van de Universiteit Gent, vrijwilliger medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht en als extern deskundige verbonden aan het Steunpunt Recht en Onderwijs.
Hij is tevens lid van de redactie ‘Collectie Publiekrecht’ en medewerker van de tijdschriften Publiekrechtelijke Kronieken en het Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid.

Sinds enige tijd is dr. Bengt Verbeeck werkzaam als juridisch adviseur aan de Hogeschool Gent.