Bestuursrecht

Het vakgebied Bestuursrecht verzorgt onderwijs en onderzoek over bestuursrecht, ruimtelijk bestuursrecht, publiekrecht, onderwijsrecht, notarieel bestuursrecht, economisch bestuursrecht, recht inzake overheidsopdrachten en het recht van de lokale besturen.

Medewerkers

Professoren

Assistenten

 Praktijkassistenten

 Secretariaat

Onbezoldigd wetenschappelijk medewerker

  • Marie Decock