Ivo Carlens

Biografie

Ivo Carlens (°1964) studeerde aan de UGent af als licentiaat in de Diplomatieke wetenschappen en speciaal licentiaat in de Ontwikkelingssamenwerking. Aanvullend behaalde hij, na een Erasmusverblijf aan de universiteit van LIssabon, een G.A.S. Maghrebkunde aan de UGent. Later behaalde hij nog het kandidaatsdiploma in de rechten en een G.A.S. (thans: manama) Overheidsmanagement en bestuurskunde aan de VUB.


Aanvankelijk (1994) was hij in de vakgroep publiekrecht actief in het vakgebied Niet-Westers recht; hij specialiseerde zich in het islamitisch recht en in aspecten van bestuursproblemen en etniciteit in Afrika. Sinds 2000 werd hij bij het vakgebied Bestuursrecht vooral betrokken als expert bij projecten van de Vlaamse Overheid. Sinds 2007 is hij als praktijkassistent werkzaam in het vakgebied bestuursrecht. Als algemeen directeur van de lokale besturen van Heers en Herstappe verricht hij vooral onderzoek naar en publiceert hij over lokale besturen.

Recente Publicaties

2020

VERBEECK, B. (et al.), “Legal instruments to Confront Administrative Inaction in Belgium: A gift for the Citizen but a Curse for the Government?” in D.C. DRAGOS, P. KOVAC en H.D. TOLSMA (eds.), The Sound of Silence in European Administrative Law, Londen, Palgrave 2020, 147-178.

2019

DUJARDIN, J., SOMERS, W., VAN SUMMEREN, L., CARLENS, I., DESMET, S. en VANWINCKELEN, K., Praktisch Handboek voor gemeenterecht, die Keure 2019, Hoofdstukken I en IX.

BEIRENS, D., DUJARDIN, J. en WEEKERS, B., Lokale besturen geannoteerd, Brugge, die Keure, 2019, diverse onderdelen.

2018

CARLENS, I., “Organisatie en structuur van de gemeente na de integratie, T.Gem., 2018, nr. 3-4, 175-188.