Brecht Warnez

Biografie

Brecht Warnez is doctor-assistent aan de universiteit Gent, waar hij onder meer de vakken ‘Bestuursrecht’ en ‘Inleiding tot het publiekrecht’ doceert. Hij is tevens werkzaam als schepen in de gemeente Wingene.

Onderzoeksgebieden

Brecht Warnez specialiseert zich binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (vakgebied Bestuursrecht) in het recht van lokale besturen, het bestuurlijk ordehandhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht. In juni 2018 verdedigde hij succesvol zijn doctoraal proefschrift ‘De diffuse lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen. Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden’.

Bijkomende informatie

Brecht is redactielid en rechtspraakmedewerker van het Tijdschrift voor Gemeenterecht. Daarnaast is hijspreker op diverse studiedagen en congressen en opleider bij o.m. het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO).