Brecht Warnez

Biografie

Brecht Warnez (° 1989) studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Hij is redactiesecretaris bij het Tijdschrift voor Gemeenterecht (Kluwer). Hij zetelt onder andere in de Gemeenteraad en de Politieraad van de politiezone regio Tielt.

Binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht is hij aan de slag als assistent bij het vakgebied Bestuursrecht. Zijn interesse gaat uit naar het recht inzake lokale besturen, met bijzondere aandacht voor de lokale bestuurlijke politie. Zijn doctoraatsonderzoek betreft een kritische analyse van de diffuse rechtsorde inzake de lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen.