Jurgen Neuts

Biografie

Jurgen Neuts studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde in juli 2001 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten.

Van 1 oktober 2001 tot en met 30 oktober 2007 was hij advocaat aan de balie te Antwerpen.

Op 31 oktober 2007 legde hij de eed af als adjunct-auditeur in de Raad van State.

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2009 is hij, met ingang van 31 oktober 2009, benoemd tot auditeur in de Raad van State.

Sinds 1 juli 2009 is Jurgen Neuts als deeltijds praktijkassistent verbonden aan de vakgroep Publiekrecht. Zijn interesses gaan uit naar het bestuursrecht in het algemeen en onderwijsrecht in het bijzonder. 

Wat dat laatste vakgebied aangaat, publiceert hij voornamelijk over examenbetwistingen.

Jurgen Neuts is tevens vrijwillig medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) en verzorgt, samen met een collega, de rechtspraakrubriek Raad van State voor het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (T.B.P.).