Patricia De Somere

Biografie

Patricia De Somere

 

Publicaties

2013

DE SOMERE, P., VAN HAEGENBORGH, G., VANWINCKELEN, K., WEEKERS, B., Burgemeester. Bevoegdheden, Reeks ‘Recht in de gemeente’ nr. 6, Brugge, die Keure 2013, Hoofdstuk 2. Hoofd- en verantwoordelijke overheid van de (algemene) administratieve politie, 226 p.

2011

DE SOMERE P., “De bekendmaking van gemeentelijke reglementen door aanplakking: een onvervalst anachronisme”, T.Gem. 2011, afl. 1, 51-53.

2005

DE SOMERE, P., “L'exécution des décisions du juge administratif. Rapport belge”, APT 2005, afl. 1, 1-22.

DE SOMERE, P., VAN HAEGENBORGH, G., VANWINCKELEN, K., WEEKERS, B., Burgemeester. Bevoegdheden, Reeks 'Recht in de gemeente' nr. 6., Brugge, die Keure 2005, 256 p.

2003

DE SOMERE, P., “Artikel 464, 1° W.I.B. 1992 en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelastingen: verboden vrucht?” , T.Gem. 2003, afl. 4, 277-287.

1999

DE RUYVER, B., VAN EECKHOUTTE, W., VAN IMPE, K., DE SOMERE, P., DELCOUR, M., “Mensenhandel doorgelicht. De Filippijnen als casestudy”, Antwerpen, Maklu, 1999, 405 p. (Administratiefrechtelijke pijler: Misbruik van de migratiereglementering: kanalen van (il)legale immigratie; Controle en legalisatie van documenten).

1998

DE RUYVER, B., DE SOMERE, P., VERMEULEN, G., NOIRFALISE, A., FIGIEL, C. (eds), “Het drugbeleid in België: actuele ontwikkelingen”, Maklu, Antwerpen - Bruylant, Brussel, 1998, 369 p.