Yvan De Maeseneire

Het secretariaat van de afdeling Publiekrecht, het vakgebied bestuursrecht en milieurecht en het vakgebied migratierecht wordt verzorgd door Yvan.

Hij beheert en actualiseert de websites van het vakgebied bestuursrecht en milieurecht, migratierecht en Grili en Environmental-Lawforce.

Hij is coördinator van de eerste interventieploeg EIP in de faculteit.

Hij was 8 jaar ATP-vertegenwoordiger in de faculteitsraad.