Yvan De Maeseneire

Het secretariaat van de afdeling Publiekrecht en het vakgebied bestuursrecht en milieurecht wordt verzorgd door Yvan De Maeseneire.

Hij beheert en actualiseert de websites van het vakgebied bestuursrecht en milieurecht, Grili en Environmental-Lawforce.

Hij is coördinator van de eerste interventieploeg EIP in de faculteit.

Hij was 8 jaar ATP-vertegenwoordiger in de faculteitsraad.