Links

ProjectTeam GentPartnersLinks

Onderzoek trajectbemiddelingRecherche sur la médiation de trajetResearch project on trajectory mediation

 

Hieronder vindt u enkele links naar andere websites en informatiekanalen die aansluiten bij het FITTIF onderzoeksopzet.

FITTIF onderzoek

 • www.iwt.be: website van het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen.
 • www.fittif.be: website Familie in Transitie/Transitie in Families

 

Juridische informatie

 • www.juridat.be: portaalsite van de rechterlijke macht
 • www.advocaat.be: website van de Orde van Vlaamse Balies, de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.
 • www.notaris.be: website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
 • www.justitiehuizen.be: justitiehuizen geven o.a. een eerste juridisch advies aan wie daarom vraagt. Op deze website kant u terecht voor meer informatie over het takenpakket en de contactgegevens van justitiehuizen in Vlaanderen en Brussel.

 

Informatie over bemiddeling

 • www.just.fgov.be: website met informatie over allerhande juridische thema’s en bemiddeling, een alternatief voor de rechtbank.
 • www.forumbemiddeling.be: website Forumbemiddeling, een netwerk van bemiddelaars in familiezaken.
 • www.vcok.be: het VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling.
 • www.mediation-justice.be: op deze website staat allerlei nuttige informatie over bemiddeling en over het verloop van het bemiddelingsproces.

 

Kinderen en jongeren

 • www.kinderrechtswinkel.be: website met informatie over de rechten van het kind.
 • www.kinderrechtencommissariaat.be: het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid, altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

 

Welzijn en gezondheid

 • www.caw.be: het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Om een CAW te vinden in de buurt kan men terecht op deze website.
 • www.kindengezin.be: de organisatie Kind en Gezin heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de terreinen preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
 • www.gezinsbond.be: de Gezinsbond wil ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en heeft aandacht voor de ouder-kind relatie in alle gezinsvormen.