project

ProjectTeam GentPartnersLinks

Onderzoek trajectbemiddelingRecherche sur la médiation de trajetResearch project on trajectory mediation

 

FittiF (Families in transitie, transitie in Families) is een interdisciplinair wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Dit vierjarig onderzoeksproject (januari 2015 – december 2018) had tal van verschillende onderzoeksdoelstellingen die werden uitgevoerd door de universiteiten van Gent (UGent), Leuven (KU Leuven), Antwerpen (UA) en Brussel (VUB). Het FittiF-project intervenieerde in drie sociale instituties (justitie, onderwijs en economie), met als doel te onderzoeken welke interventies konden leiden tot een daling van kwetsbaarheden ten gevolge van familietransities.

Het Gentse team binnen het ruimere FittiF-consortium was verantwoordelijk voor drie werkpakketten, die als overkoepelende noemer bemiddeling en alternatieve geschillenoplossing in de brede zin hadden. Dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Familierecht (faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Familylab van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (faculteit  Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Een deel van het onderzoek bestond uit het aanbieden van trajectbemiddeling in rechtbanken, justitiehuizen en CAW’s. Dit deel van het onderzoek wordt hieronder verder uiteengezet.

Families in transitie Transitie in Families

What do you want to do ?
New mailCo
What d
What do you want to do ?
New mailCopy