project

ProjectTeam GentPartnersLinks

Onderzoek trajectbemiddelingRecherche sur la médiation de trajetResearch project on trajectory mediation

 

FittiF (Families in transitie, transitie in Families) is een interdisciplinair wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Dit vierjarig onderzoeksproject (januari 2015 – december 2018) heeft tal van verschillende onderzoeksdoelstellingen die zullen uitgevoerd worden door de universiteiten van Gent (UGent), Leuven (KU Leuven), Antwerpen (UA) en Brussel (VUB). Het FittiF-project zal in drie sociale instituties (justitie, onderwijs en economie) interveniëren, met als doel te onderzoeken welke interventies kunnen leiden tot een daling van kwetsbaarheden ten gevolge van familietransities.

Het Gentse team binnen het ruimere FittiF-consortium is verantwoordelijk voor drie werkpakketten, die als overkoepelende noemer bemiddeling en alternatieve geschillenoplossing in de brede zin hebben. Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Familierecht (faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Familylab van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (faculteit  Psychologie en Pedagogische Wetenschappen). Een deel van het onderzoek bestaat uit het aanbieden van trajectbemiddeling in rechtbanken, justitiehuizen en CAW’s. Dit deel van het onderzoek wordt hieronder verder uiteengezet.