Gandaius Boeken: Handboeken

In deze subreeks verschijnen onder de titel "Handboek Belgisch [...] recht" de précis die de verschillende juridische vakgebieden bestrijken. Zij zijn:

  • opgevat als een wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde synthese van de verschillende rechtsdisciplines die worden onderwezen in de rechtenopleiding,
  • bestemd voor de student en de alumnus die ermee heeft leren werken tijdens zijn opleiding, alsook als basiswerk voor rechtspractici in het algemeen.

Ook criminologische werken kunnen onder de titel Handboek verschijnen in deze subreeks.

Reeds verschenen