Schakelprogramma

Opgelet: door een programmawijziging van de opleiding rechten vanaf academiejaar 2020-2021, zullen ook de verkorte studietrajecten wijzigingen ondergaan. Deze zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Het programma dat u hieronder vindt is van academiejaar 2019-2020.

Wat en voor wie?

Het schakelprogramma werd specifiek samengesteld voor studenten die een professionele bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk voltooid hebben en zich wensen in te schrijven voor een masteropleiding.

Het succesvol afronden van een schakelprogramma leidt niet tot een academisch bachelordiploma, maar levert louter een toegangsticket op naar de aansluitende masteropleiding.

Het schakelprogramma heeft een omvang van 84 studiepunten. De samenstelling van het vakkenpakket kan je vinden in de studiegids.

Hoe inschrijven?

Je hoeft geen goedkeuring aan te vragen bij de faculteit om te kunnen inschrijven voor het schakelprogramma.

Indien je in het bezit bent van bovenstaand diploma, kan je dus meteen inschrijven aan de Universiteit Gent. Neem in elk geval de volgende documenten mee: het bachelordiploma (+ diplomasupplement) op basis waarvan je toegelaten wordt tot het schakelprogramma, ID-kaart, SIS-kaart, bankkaart (betaling).

Het is aangewezen om het schakelprogramma te spreiden over anderhalf of twee jaar. Studeren op eigen tempo (vb. omwille van de combinatie met werken) is ook mogelijk.

Hou bij de samenstelling van jouw schakelprogramma rekening met:

Je kan, na inschrijving, zelf via Oasisopleidingsonderdelen uit jouw curriculum verwijderen. Op de webtoepassing zelf vind je de handleiding onder het vraagtekenicoontje.

Respecteer bij het aanpassen van jouw curriculum de deadlines.

Brochure

Raadpleeg zeker onze brochure voor meer informatie.

Contact

Heb je vragen met betrekking tot de samenstelling van een haalbaar traject, neem dan contact op met de trajectbegeleider.

De facultaire studentenadministratie (FSA) helpt jou verder bij mogelijke vragen over het verwijderen van opleidingsonderdelen uit jouw curriculum in Oasis.

Zit je nog met een vraag die niet op deze website wordt beantwoord? Contacteer dan de trajectbegeleider.