Schakelprogramma

Wat en voor wie?

Het schakelprogramma werd specifiek samengesteld voor studenten die een professionele bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk voltooid hebben en zich wensen in te schrijven voor een masteropleiding.

Het succesvol afronden van een schakelprogramma leidt niet tot een academisch bachelordiploma, maar levert louter een toegangsticket op naar de aansluitende masteropleiding.

Het schakelprogramma 2024-2025 omvat 86 à 90 studiepunten, afhankelijk van de opgenomen keuzevakken. De samenstelling van het vakkenpakket kan je hier vinden.

Hoe inschrijven?

Je hoeft geen goedkeuring aan te vragen bij de faculteit om te kunnen inschrijven voor het schakelprogramma.

Indien je in het bezit bent van bovenstaand diploma, kan je dus meteen inschrijven aan de Universiteit Gent. Bij de inschrijving hoef je nog geen vakkenpakket door te geven. Dat kan je later nog doen (bijv. na het bijwonen van de introductiedag)

Het is aangewezen om het schakelprogramma te spreiden over anderhalf of twee jaar. Studeren op eigen tempo (vb. omwille van de combinatie met werken) is ook mogelijk.

Hou bij de samenstelling van jouw schakelprogramma rekening met:

  • de lesroosters en de semesterverdeling (zie studiekiezer onder 'programma')
  • de examenroosters (zie Ufora)

Je kan, na inschrijving, zelf via Oasis jouw curriculum samenstellen. Deze instructievideo toont je hoe je jouw curriculum samenstelt.

Respecteer bij het aanpassen van jouw curriculum de deadlines

Brochure

Raadpleeg zeker onze brochure voor meer informatie.

Contact

Heb je vragen met betrekking tot de samenstelling van een haalbaar traject? Op het introductiemoment voor nieuwe studenten (dit vindt plaats in de week voor de start van het academiejaar) stippelen we samen met jou een mogelijk traject uit. Daarnaast kan je contact opnemen met de trajectbegeleider.

De facultaire studentenadministratie (FSA) helpt jou verder bij mogelijke vragen over het verwijderen van opleidingsonderdelen uit jouw curriculum in Oasis.

Zit je nog met een vraag die niet op deze website wordt beantwoord? Contacteer dan het monitoraat