Verkorte bachelor

Opgelet: door een programmawijziging van de opleiding rechten vanaf academiejaar 2020-2021, zullen ook de verkorte studietrajecten wijzigingen ondergaan. Deze zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Het programma dat u hieronder vindt is van academiejaar 2019-2020.

Een verkorte bachelor heeft de bedoeling om studenten alle doelstellingen van de bacheloropleiding bij te brengen. Het is gericht naar studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs en die een bijkomend bachelordiploma wensen te behalen.

Na het voltooien van de verkorte bachelor ontvang je een volwaardig academisch bachelordiploma. Dit diploma biedt doorstroommogelijkheden naar diverse masteropleidingen en kan een extra troef zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

 • Academische bachelors/houders kandidaatsdiploma universiteit
 • Professionele bachelors in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting ‘rechtspraktijk’/gegradueerde bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
 • Professionele bachelors in het sociaal werk/gegradueerde maatschappelijk assistent
 • Professionele bachelors in de maatschappelijke veiligheid
 • Kandidaat bestuurswetenschappen
 • Einddiploma hoger onderwijs twee cycli
 • Einddiploma KMS

Het verkort bachelortraject heeft een studieomvang van 125 studiepunten (twee academiejaren). De samenstelling van het vakkenpakket vind je hier. Voor toelichting bij deze vakken kan je de studiegids raadplegen.

 

 • Bachelors/ masters/ licentiaten criminologie die afgestudeerd zijn aan de UGent komen in aanmerking voor een specifiek verkort bachelortraject, op voorwaarde dat zij tijdens hun opleiding creditbewijzen hebben behaald voor 'Familierecht', 'Arbeidsrecht', 'Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen/Schadevergoedingsrecht' en 'Europees recht'.

Het specifiek verkort bachelortraject heeft een studieomvang van 70 studiepunten. De samenstelling van het vakkenpakket kan je hier bekijken. Voor toelichting bij deze vakken kan je de studiegids raadplegen.

  Hoe inschrijven en verkort traject aanvragen?

   Inschrijven

   Na het grondig doornemen van bovenstaande informatie kan je je inschrijven bij de centrale studentenadministratie. Je schrijft je in via een diplomacontract voor de bacheloropleiding rechten. Deze inschrijving gebeurt onder de ontbindende voorwaarde dat je de toelating krijgt van de curriculumcommissie om in te schrijven voor het verkorte traject. Krijg je deze toelating niet, dan kan jouw inschrijving terug verwijderd worden.

   Bij inschrijving zal je worden ingeschreven voor de eerste bachelor rechten. Nadat jouw aanvraag voor het verkorte traject werd goedgekeurd door de curriculumcommissie zal de facultaire studentenadministratie (FSA) jouw vakkenpakket aanpassen obv het aan jouw toegewezen verkorte traject. Dit gebeurt automatisch, je hoeft hiervoor dus niets te ondernemen.

   Verkort bachelor aanvragen

   Daarnaast vraag je een verkort traject aan bij de faculteit:

   nullRespecteer de deadlines!

   • bij instroom in 1ste semester = 4 oktober 2019
   • bij instroom in 2de semester = 28 februari 2020

   Als je denkt in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen, dan kan je een aanvraag indienen bij de faculteit.

   En wat dan?

   De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit. Haar beslissing wordt per mail aan jou bekend gemaakt. De curriculumcommissie komt in de maanden september en oktober ongeveer tweewekelijks samen om de aanvragen te beoordelen. Hoe vroeger je jouw aanvraag indient, hoe vroeger je weet of het verkort traject al dan niet werd toegekend.

   In het tweede semester komt de curriculumcommissie eveneens samen, en dit in de maanden februari en maart.

   Indien je jouw verkort traject wenst te spreiden en dus het vakkenpakket niet in één academiejaar wenst op te nemen, kan je contact opnemen met de FSA om bepaalde opleidingsonderdelen uit jouw curriculum te laten verwijderen.

   Contact

   Met vragen die niet op deze website worden beantwoord, kan je terecht bij de trajectbegeleider.

   Kreeg je bericht dat jouw verkort traject werd goedgekeurd, maar werd dit niet in Oasis aangepast voór 15 november (instroom 1ste semester) of 15 maart (instroom 2de semester), neem dan contact op met de FSA.