Financiering studies in het buitenland

Een heikel punt bij het plannen van een studieperiode in het buitenland is vaak de financiering, hoewel studeren in het buitenland niet noodzakelijk peperduur hoeft te zijn. Dit hangt af van de levensduurte in het land van bestemming, de inschrijfgelden, de reiskosten, kotprijzen, etc.

Allerhande privé-instanties en overheden verlenen beurzen voor studie of onderzoek in diverse landen, al dan niet voor bepaalde studiedomeinen. Ook heel wat buitenlandse universiteiten hebben een aanbod dat gewoonlijk te vinden is op hun website.

Realistische verwachtingen over het aantal en de kansen op een beurs zijn evenwel aangewezen. Laat je echter niet ontmoedigen en waag je kans, eventueel bij meerdere instanties. Hou je hierbij aan de volgende stappen:

  • goed informeren (deadlines!)
  • beursaanvraag grondig voorbereiden
  • tijdig indienen

Het aanvragen van een beurs gebeurt best gelijktijdig met het starten van de toelatingsprocedures aan de buitenlandse instelling.

Via de Vlaamse gemeenschap zijn er jaarlijks heel wat beurzen voor studie of onderzoek in ongeveer 25 landen. Voor heel wat van deze beurzen is 15 december een traditionele deadline; voor anderen valt dit vroeger (Zwitserland) of later (Japan, Mexico).

Enkele prestigieuze beurzen

Inleefprojecten in ontwikkelingslanden

Het is mogelijk om tijdens je studie financiële steun te verkrijgen voor inleefprojecten in ontwikkelingslanden.

Beursmogelijkheden  voor studenten (bestemming zelf te kiezen)