Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn

De Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn behoort tot de Vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen. Oorspronkelijk is de groep opgericht begin jaren ’90 door Prof. Em. Frank Ödberg als ‘Laboratorium voor Ethologie’

De groep heeft als onderzoeksmissie vooruitstrevende, wetenschappelijke methoden te ontwikkelen en/of toe te passen in systematisch onderzoek dat bijdraagt tot de kennis over gedrag van dieren en de preventie, diagnose en behandeling van welzijnsproblemen bij dieren die door de mens worden beheerd. Hiertoe behoren zowel gezelschapsdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren, als zoodieren.

Daarnaast verzorgt de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn eveneens onderwijsactiviteiten voor dierenartsen en begeleiden we per jaar meerdere masterstudenten van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, maar ook uit andere faculteiten en instellingen, bij het maken van hun masterproef. Het opleidingsonderdeel Ethologie komt in verschillende opleidingsonderdelen aan bod.

Tot slot is de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn in het kader van de dienstverlening beschikbaar voor vragen omtrent gedrag en welzijn van huisdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren en zoodieren.

Meer info