Prof. dr. ir. Geert Janssens

Prof. Geert Janssens is hoofd van het labo, en onderwijst diervoeding aan de studenten diergeneeskunde.

Het onderzoek richt zich vooral op de rol van de intestinale gebeurtenissen op de metabolisme eigenschappen van het dier, op de nutritionele modulatie van energie homeostase en op de microminerale gerelateerde fysiologie. Hij waardeert de toegevoegde waarde van vergelijkende voeding bij dieren uit het hele dierenrijk, zowel bij wilde als gedomesticeerde diersoorten.

Hij is voorzitter van de European Society of Veterinary and Comparative Nutrition tot September 2016.