Aanvraagformulier doctoraatsbegeleidingscommissie

(zie artikels 2 & 3 van het facultair reglement)

Doctorandus
Administratief verantwoordelijke promotor

(zie artikel 2 van het facultair reglement, moet ZAP-lid of gastprofessor met onderzoeksopdracht aan de faculteit zijn.)

Promotoren

Geef minimum 1 en maximum 2 promotoren op.

Enkel in uitzonderlijke gevallen: promotor 4

(toestemming van de FCWO vereist, zie facultair reglement)

Doctoraatsbegeleidingscommissie - extra leden naast de promotor(en)

De doctoraatsbegeleidingscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, onder wie de promotor(en). Ten minste 1 lid moet een expert zijn van buiten de vakgroep en bij voorkeur een expert van buiten de UGent. Ook leden zonder doctoraatsdiploma zijn toegelaten.

Default (end)

Default (end)

 

Voor meer info of vrage: doctoraat.di@ugent.be