Feedback en studieadvies

Na het kenbaar maken van de examenresultaten vindt er feedback plaats. De leden van de examencommissie, of door haar aangeduide personen, staan hiervoor ter beschikking van de studenten. De data voor academiejaar 20-21 vind je hieronder.

De student kan terecht bij de trajectbegeleider voor een gesprek over zijn studievoortgang en/of studieaanpak.

Feedback 1e bachelor (semester 1)

Prof. Van Driessche Anorganische chemie
(G000710)
Vrijdag 7 februari om 16.00 uur Krijgslaan S2 - 3e verdieping -
Faculteitsraadzaal
Prof. Bacher Biomedische fysica en
radioprotectie
(G000711)
Afspraak maken via Ufora. Feedback momenten worden via het vak op Ufora gepost. Campus Proeftuin, Afdeling Medische
Fysica, Gebouw N7, Proeftuinstraat 86, 9000 Gent
Prof. Duchateau Biomedische statistiek,
computationele biologie en
informatieverwerving (G000712)
Dinsdag 11 februari van 12.00-17.00 uur. Vooraf inschrijven via het inschrijfsysteem op Ufora Bureau Prof. Duchateau - Hoogbouw 1e
verdieping
Prof. Van Den Broeck Celbiologie en algemene
weefselleer
(G000713)
Dinsdag 11 februari van 9.00-11.00 uur Bureau Prof. Van Den Broeck - Vakgroep
Morfologie
Prof. Cornillie Deelexamen: studie van de
vertebraten en algemene
anatomie van de huisdieren
Gezamenlijke feedback op dinsdag 11 februari (in plaats van les Embryologie). Eventuele individuele feedback kan enkel maar na het bijwonen van deze klassikale sessie. Audititorium D - UZ Gent

Feedback 2e bachelor (semester 1)

Prof. Peelman Moleculaire en algemene
genetica
(G000721)
Maandag 10 februari van 8.30-11.30 uur Bureau Prof. Peelman - Heidestraat 19
Merelbeke
Prof. Cornillie Topografische en klinische
anatomie I
(G000722)
Vrijdag 14 februari, enkel na afspraak via e-mail Bureau Prof. Cornillie - Vakgroep Morfologie
Prof. De Schauwer Fysiologie I & pathofysiologie I
(G000720)
Dinsdag 11 februari van 10.00-12.00 uur Bureau Prof. De Schauwer - Hoogbouw 1e
verdieping
Prof. Meyer Biochemie I
(G000719)
Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Meyer - Vakgroep
Farmacologie, Toxicologie en Biochemie -
Hoogbouw
Prof. Van Den Broeck Bijzondere weefselleer
(G000741)
Vrijdag 14 februari van 9.00-11.00 uur Bureau Prof. Van Den Broeck - Vakgroep
Morfologie

Feedback 3e bachelor (semester 1)

Prof. Croubels Algemene farmacologie
(G000734)
Woensdag 19 februari van 10.00-12.00 uur Bureau Prof. Croubels - Hoogbouw - 2e
verdieping
Prof. Martens Algemene heelkunde I
(G000729)
Maandag 17 februari van 14.00-15.30 uur Bureau Prof. Martens - Vakgroep Heelkunde
en Anesthesie van de Huisdieren
Prof. Chiers Algemene pathologie
(G000730)
Dinsdag 18 februari van 10.00-11.00 uur Bureau Prof. Chiers - Vakgroep Pathologie,
Bacteriologie en Pluimveeziekten
Prof. Van Immerseel Bacteriologie en mycologie
(G000731)
Dinsdag 11 februari van 10.00-11.30 uur na afspraak
via e-mail
Bureau Prof. Van Immerseel - labo
Bacteriologie
Prof. Favoreel Immunologie
(G000732)
Donderdag 13 februari om 9.00 uur Labo Immunologie - Hoogbouw - 3e
verdieping
Prof. Geldhof Parasitologie
(G000733)
Vrijdag 7 februari van 14.00-17.00 uur.
Op afspraak via e-mail
Bureau Prof. Geldhof - VRB - ingang 27 - 2e
verdieping

Feedback 1e master (semester 1)

Prof. Claerebout Parasitaire ziekten
(G000008)
Maandag 17 februari van 13.00-17.00 uur. Studenten die feedback willen, sturen eerst een e-mail naar Edwin.Claerebout@UGent.be met in CC
Isabelle.Despeghel@UGent.be. Student krijgt vervolgens tijdslot toegewezen.
Bureau Prof. Claerebout - VRB - ingang 27 -
2e verdieping
Prof. Nauwynck Virale ziekten, prionziekten en
zoönosen
(G000238)
Woensdag 12 februari van 8.00-10.00 uur Vergaderzaal Virologie - 2e verdieping
Hoogbouw
Prof. Pasmans Bacteriële en mycotische
ziekten en zoönosen (G000219)
Donderdag 20 februari na afspraak via e-mail Bureau Prof. Pasmans - Vakgroep
Pathologie, Bacteriologie en
Pluimveeziekten
Prof. Pardon Propedeutica van de grote
huisdieren
(G000744)
Maandag 10 februari van 13.00-17.00 uur Bureau Dr. Pardon - Vakgroep Inwendige
Ziekten Grote Huisdieren
Prof. Polis Propedeutica van de kleine
huisdieren
(G000743)
Maandag 17 februari vanaf 13.00 uur.
Op afspraak via e-mail
Vergaderzaal Kleine Huisdieren- Nieuwbouw
KHD, 1e verdieping, ingang 75
Prof. Cox Immunopathologie
(G000742)
Maandag 10 februari van 12.30-14.00 uur Bureau Prof. Cox - Hoogbouw 3e verdieping

Feedback 2e master (semester 1)

Prof. De Rooster Bijzondere heelkunde G000752) Op afspraak via e-mail Bureau Prof. De Rooster - Vakgroep Kleine
Huisdieren
Prof. Daminet Geneeskundige ziekteleer KHD
(G000753)
Maandag 10 februari vanaf 12.00 uur. Studenten dienen op voorhand mail te sturen naar Sylvie.Daminet@UGent.be waarna tijdslot wordt toegewezen. Bureau Prof. Daminet - Vakgroep Kleine
Huisdieren
Prof. Pardon Geneeskundige ziekteleer GHD
(G000754)
Maandag 10 februari van 13.00-17.00 uur Bureau Dr. Pardon - Vakgroep Inwendige
Ziekten Grote Huisdieren
Prof. Opsomer Voortplanting en verloskunde
GHD
(G000755)
Vrijdag 7 februari van 13.00-15.00 uur Bureau Prof. Opsomer - Vakgroep
Verloskunde, voortplanting en
bedrijfsdiergeneeskunde
Prof. De Vliegher Wetgeving, deontologie,
beroepsethiek en
praktijkmanagement
(G000756)
Dinsdag 11 februari van 15.30-17.00 uur Bureau Prof. De Vliegher - Vakgroep
Voortplanting, Verloskunde en
Bedrijfsdiergeneeskunde
Prof. Garmyn Ziekten van vogels
(G000757)
Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Garmyn - Vakgroep
Pathologie, Bacteriologie en
Pluimveeziekten

Feedback 3e master (semester 1)

Prof. Favoreel Celbiologische en moleculaire
technieken voor
biomedisch onderzoek
Donderdag 13 februari om 9.00 uur Labo immunologie - Hoogbouw - 3e
verdieping
Prof. Geldhof Ontwikkeling van
diergeneesmiddelen
Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Geldhof - VRB - ingang 27 - 2e
verdieping
Prof. Duchateau Toegepaste biomedische
statistiek
Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Duchateau - Hoogbouw 1e
verdieping
Prof. Geldhof Methodologie van dierexp
onderzoek
Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Geldhof - VRB - ingang 27 - 2e
verdieping
Prof. Hermans Proefdierkunde Op afspraak via e-mail Bureau Prof. Hermans - Vakgroep
Pathologie, Bacteriologie en
Pluimveeziekten

Feedback semester 2

Online te raadplegen via Ufora

Feedback 2e zittijd

Online te raadplegen via Ufora