Week van Bram Nachtergaele

Even voorstellen

Bram Nachtergaele studeerde af in 2002, optie herkauwers. Gedurende 8 jaar werkte hij in de landbouwsector als praktijkdierenarts. Sinds 2010 is hij tewerkgesteld bij Medanex Clinic, een CRO (Contract Research Organisation) gespecialiseerd in het uitvoeren van in vivo preklinische studies in grote en soms iets kleinere diermodellen (schapen, geiten, varkens, lama’s, alpaca’s en konijnen). Als ervaren dierenarts voert hij een waaier van activiteiten uit, vaak in samenwerking met specialisten uit de humane geneeskunde, afhankelijk van de studies die lopende zijn in de kliniek.

Week van Bram: even voorstellen

Dag 1

Vandaag wordt een Suffolk schaap, dat 3 maanden geleden een transcatheter tricuspidklep implantatie heeft ondergaan, opgeofferd om dit ‘novel device’ macro- en microscopisch te evalueren en de mogelijke impact op eindorganen na te gaan. Eerst wordt er nog een intracardiale echografie (ICE) en angiografie (röntgenopname met contrastvloeistof) uitgevoerd onder algemene anesthesie. Dit zijn beide minimaal invasieve procedures die ons en onze klant helpen om de functionaliteit van hun device voor een laatste keer in vivo te beoordelen in dit dier.

Week van Bram: dag 1

Dag 2

Met een multidisciplinair team van cardiologen, anesthesisten en imaging specialisten wordt er vandaag een nieuw prototype hartklep geïmplanteerd. De bioprosthetische hartkleppen die momenteel in humaan gebruik zijn hebben nogal wat limitaties, vooral wat duurzaamheid betreft. Van deze nieuwe kleppen, gemaakt uit bio-absorbeerbaar materiaal, die hier in een schapenmodel getest worden, hoopt men dat ze uiteindelijk vervangen worden door lichaamseigen weefsel en er zodoende een nieuwe, natuurlijke en functionele hartklep ontstaat. Deze technologie wordt ETR of ‘Endogenous Tissue Restoration’ genoemd.

Week van Bram: dag 2

Dag 3

Studie resultaten evalueren, aanvragen ethische commissies beoordelen, necropsie rapporten schrijven, online meetings bijwonen... kortom vandaag is het de (computer)muis die het moet ontgelden.

Week van Bram: dag 3

Dag 4

Ook lama’s en alpaca’s worden bij Medanex gehuisvest omdat het gekend is dat kameelachtigen een ‘speciale klasse’ antistoffen produceren, nanobodies genaamd, die voordelen en unieke eigenschappen hebben ten opzichte van conventionele antistoffen. Bovendien lenen ze zich erg goed voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën en diagnostische middelen maar ook voor moleculaire beeldvorming. Deze lama wordt onder sedatie geïmmuniseerd met een bepaald antigeen en vervolgens wordt elektroporatie uitgevoerd, een techniek waarbij de geïnjecteerde stoffen in een cel getransporteerd kunnen worden. Dit antigeen roept hopelijk een goede immuunreactie op en binnen enkele weken wordt er dan bloed afgenomen van dit dier waaruit nanobodies geselecteerd en gekloond kunnen worden.

Week van Bram: dag 4

Dag 5

’s Ochtends worden de konijnen die gisteren een orthobiologische botgreffe hebben gekregen grondig onderzocht. De lichaamstemperatuur wordt afgelezen via een subcutaan geïmplanteerde microchip.

Vervolgens luidt het eind van een GLP studie waarbij minipigs werden gebruikt. GLP staat voor Goede Laboratoriumpraktijken (Good Laboratory Practice) en is een kwaliteitssysteem dat zich bezighoudt met de processen en omstandigheden waaronder niet-klinische studies worden gepland, uitgevoerd, opgevolgd, vastgelegd, gearchiveerd en gerapporteerd. Bram is patholoog van dienst en zal de elektrodes, die een maand geleden onderhuids werden geplaatst, explanteren, evalueren en stalen nemen van de lokale weefsels voor histologisch onderzoek. De resultaten van deze studie zullen aan FDA (Food and Drug Administration) worden voorgelegd en hopelijk volgt dan snel goedkeuring zodat deze technologie ter bestrijding van migraine in de toekomst bij de mens kan worden toegepast.


Week van Bram: dag 5