Week van Maaike Catteeuw

Even voorstellen

Hallo iedereen! Ik ben Maaike Catteeuw en in 2013 studeerde ik af aan de faculteit Diergeneeskunde in de optie ‘onderzoek’. Ik kreeg de opportuniteit om te doctoreren bij prof. dr. Van Soom aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde en behaalde mijn PhD in 2018. Datzelfde jaar nog sloeg ik een hele andere weg in en ging ik aan de slag bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) als inspecteur-dierenarts in de sector transformatie. Een job die me de nodige uitdaging maar ook veel voldoening geeft. Volg gerust even mee!

Dag 1

Vandaag staat een bedrijfsbezoek in een uitsnijderij op de planning. Uitsnijderijen mogen enkel worden beoordeeld door officiële dierenartsen. Bij binnenkomst ga ik me eerst omkleden. Tot onze standaard uitrusting behoort een witte schort, witte laarzen en een haarnetje. Sinds de corona pandemie hoort daar ook nog een mondmasker bij. Ik was mijn handen en ga rond in het bedrijf en bekijk de algemene werkhygiëne, de infrastructuur en vraag onder andere na hoe tracering wordt gegarandeerd. De weg die een product aflegt moet traceerbaar zijn, van grondstof tot eindproduct, of zoals wij het zeggen “van riek tot vork”. Na mijn evaluatie werk ik het missierapport af en kan ik de eindbeoordeling meegeven aan het bedrijf.

Week van Maaike Catteeuw: dag 1

Dag 2

In de sector transformatie moeten vlees- en visverwerkende bedrijven beschikken over een goedgekeurd grondplan. Ik evalueer dossiers, grondplannen en het inplantingsplan van het bedrijf. Ik ga na welke activiteiten worden uitgevoerd en waar deze plaatsvinden. Ook de weg van grondstof tot afgewerkt product wordt gevolgd: hoe verpakkingsmaterialen en handelsgoederen het bedrijf binnenkomen. Ook de afvalstromen worden geëvalueerd. Er komt best wel wat kijken bij zo’n goedkeuring!

Week van Maaike Catteeuw: dag 2

Dag 3

Gedurende de Corona pandemie worden bedrijfsbezoeken afgewisseld met thuiswerk, maar wekelijks gaan we één keer naar het kantoor en vandaag ben ik dan ook in Brugge te vinden. Het uitgelezen moment om administratieve taken te doen, zoals het indienen van missierapporten, het afwerken en opsturen van Proces Verbalen en even in het archief induiken (want dat heb ik thuis niet ter beschikking).

Week van Maaike Catteeuw: dag 3

Dag 4

De meeste bedrijfsbezoeken voer ik alleen uit, maar vandaag begeleid ik Letizia. Ze startte onlangs in ons team als dierenarts. Als starter krijg je heel wat wetgeving te verwerken, deze zelfstudie wordt naar goede traditie afgewisseld met bedrijfsbezoeken. Zo kan je niet alleen de wetgeving in de praktijk toepassen maar leer je ook je collega’s beter kennen.

Week van Maaike Catteeuw: dag 4

Dag 5

Vandaag onderteken ik enkele certificaten: deze beschrijven de identificatie en de voorwaarden waaraan de producten (levensmiddelen maar ook dieren en planten) moeten voldoen indien ze bestemd zijn voor het buitenland. Sommige certificaten mogen bovendien enkel door een officiële dierenarts gestempeld en ondertekend worden.

Week van Maaike Catteeuw: dag 5