Week van Selina De Backer

Even voorstellen

Hallo iedereen! Ik ben Selina De Backer, afkomstig van en wonende te Gent. In 2015 studeerde ik af als dierenarts Kleine Huisdieren. Na 3 jaar praktijkervaring maakte ik de keuze om de academische richting op te gaan en solliciteerde ik aan de dienst Pathologie van de faculteit Diergeneeskunde. Gedurende 2 jaar deed ik een Residency in de Veterinaire Pathologie en in oktober startte ik er als assistent. Gedurende deze week kunnen jullie een kijkje nemen in mijn gevarieerde job!

Dag 1

Elke weekdag worden er op onze dienst autopsies uitgevoerd op honden, katten, runderen, paarden,… of soms zelfs dieren van de zoo. Het dagelijks uitvoeren van de autopsies wordt verdeeld onder mijn toffe collega’s en mezelf. Tijdens de autopsie wordt er gezocht naar de doodsoorzaak van het dier en geven we tegelijkertijd uitleg aan de studenten over de verschillende aandoeningen die te zien zijn.

Week van Selina: dag 1

Dag 2

Tijdens een autopsie worden van aangetaste organen vaak stukjes weefsel genomen om deze histologisch te bekijken. Ook krijgen we vaak weefselstalen van bedrijven of biopten van levende dieren die intra-operatief genomen werden door een praktijkdierenarts. Deze stalen worden eerst gefixeerd in formol, daarna door ons bekeken en versneden zodat ze correct kunnen onderzocht worden onder de microscoop.

Week van Selina: dag 2

Dag 3

Ik ben vaak achter de microscoop te vinden. Histopathologisch onderzoek is iets wat ik heel graag doe. De weefselstalen die genomen werden tijdens een autopsie of ingestuurd door een praktijkdierenarts worden dan nauwgezet bekeken om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Week van Selina: dag 3

Dag 4

Als doctoraatsassistent voer ik onderzoek uit om uiteindelijk mijn steentje bij te dragen aan de huidige wetenschappelijke kennis en finaal een doctoraat te behalen. Mijn onderzoek gaat over bepaalde bacteriën die voorkomen bij platvissen (scharren) in de Belgische Noordzee. Momenteel ben ik bezig met het plannen van de proeven die binnen enkele maanden zullen uitgevoerd worden. De foto waar we scharren onderzoeken werd genomen op het onderzoeksschip RV Simon Stevin (VLIZ).

Week van Selina: dag 4

Dag 5

Tijdens het eerste semester krijgen de studenten van 3e Bachelor verschillende practica over histopathologie die door mijn collega’s en mezelf begeleid worden. In niet-corona-omstandigheden bevinden de studenten zich achter een microscoop om weefselcoupes te bekijken. Door de corona-maatregelen worden deze practica momenteel online gegeven.

Week van Selina: dag 5