Week van Yvette Dalm

Even voorstellen

Hoi iedereen! Ik ben Yvette, en samen met Mowgli neem ik jullie deze week mee in de diverse wereld van de eerstelijndierenarts. Ik werk in een kliniek voor gezelschapsdieren en vogels in Den Haag. Een gemiddelde week, ja dat bestaat eigenlijk niet. Ze zijn allemaal toch wel een beetje anders.

Dag 1

Maandagochtend is altijd een beetje chaos. Vanaf het moment dat de klok 9 uur slaat, staat de telefoon roodgloeiend van eigenaren die in de spoeddienst geweest zijn, tot eigenaren die hopen dat hun huisdier nog diezelfde dag gezien kan worden. Alhoewel onze kliniek uitsluitend op afspraak werkt, komen er vaker dan ooit zaken tussendoor. Deze ochtend specifiek wandelde een hele benauwde hond binnen, die na opwerking een ernstige pleurale effusie bleek te hebben. Dus, hopsa: thoracocenthese om 9.30u. De week is gestart!

Week van Yvette: dag 1

Dag 2

De dinsdag is altijd mijn chill-dag: een halve dag werken en de namiddag vrij. En hoe belangrijk blijken dit soort dagen te zijn in het onderhouden van een goede ‘work-life balance’! Want dierenarts zijn is echt fantastisch, maar vergt wel een hoop energie. Even bijtanken dus, om nadien weer met een volle batterij de week te hervatten!

Week van Yvette: dag 2

Dag 3

Halverwege de week sta ik op afstand een anamnese af te nemen. Vanwege de corona-crisis is alles een beetje anders. De preventieve zorg is veelal vervallen en vervangen door patiënten die echt gezien moeten worden. Dierenarts zijn is een ontzettend sociaal beroep, van een hand geven bij binnenkomst tot een hand op iemands schouder als blijk van medeleven als het tijd is om afscheid te nemen van een geliefde viervoeter. Het is tijdelijk vervangen door een gele streep op de grond om de 1,5 meter te waarborgen. Alles is nu eventjes anders.

Week van Yvette: dag 3

Dag 4

Los van de klinische vaardigheden, ben ik ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de social media van de praktijk. Soms verstrekken we dierinformatie, soms gewoon een ontzettend lieve foto van een kat, hond, knager of vogel. Het is een leuke afwisseling van de dagelijkse klinische werkzaamheden en stimuleert een stukje ondernemen, wat toch ook erg leuk is!

Week van Yvette: dag 4

Dag 5

Geplande operaties gebeuren op onze kliniek vooral ’s ochtends, zodat de dieren goed kunnen uitslapen vooraleer weer naar huis te gaan. Maar planning is een ironisch woord binnen de diergeneeskunde, dat zich meer dan eens niet aan de regels houdt. Deze spoedoperatie ging tot even na sluiting door, want een pyometra daar ga je het weekend niet mee in!

Week van Yvette: dag 5