Arbeidsmarkt

Als dierenarts heb je een solide wetenschappelijke opleiding achter de rug. Naast een job als praktijkdierenarts kom je ook in aanmerking voor diverse functies binnen het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de industrie en diagnostische laboratoria. Ook werken voor een dienst verbonden aan de Vlaamse of Federale overheid (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Diergezondheidszorg Vlaanderen, Dierenwelzijn of het leger) en Europese of internationale overheidsinstellingen behoort tot de mogelijkheden. Zoals in andere beroepen maak je als gemotiveerde dierenarts een goede kans op een interessante carrière. Je brede academische vorming garandeert voldoende flexibiliteit om het waar te maken in een evoluerende maatschappij.

Een job?

Uit studies blijkt dat er weinig werkloosheid is bij afgestudeerde dierenartsen. We zien dat kort na het afstuderen het grootste deel (tot 75%) als praktijkdierenarts aan de slag gaat, waarbij dit percentage na 3 jaar daalt naar ongeveer 40%. Dit geeft aan dat een deel van de dierenartsen uit de praktijk stappen om andere soorten functies in te vullen.


Het Masterdiploma diergeneeskunde dat je aan de UGent behaalt, is een omnivalent en internationaal erkend en geaccrediteerd (EAEVE) diploma. Dit zijn 2 belangrijke troeven:

  1. De omnivalentie zorgt ervoor dat je na het afstuderen niet noodzakelijk binnen het werkveld van jouw gekozen afstudeerrichting hoeft te blijven
  2. De internationale erkenning en accreditatie laat je toe om overal binnen Europese Unie aan de slag te gaan.

Praktijkdierenarts

De meeste dierenartsen komen in de praktijk terecht. In de meerderheid van de gevallen gaat het om een groepspraktijk waarbij je samenwerkt met verschillende collega’s, al dan niet bijgestaan door dierenarts assistenten. Je kan ook je eigen (eenmans)praktijk oprichten, liefst na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan in een groepspraktijk of kliniek. De meeste praktijken doen uitsluitend eerstelijns zorg maar in steeds meer praktijken wordt ook tweedelijnszorg aangeboden.


Om je verder te bekwamen in bepaalde disciplines kan je na je studies bijscholingen volgen. Er bestaat een breed aanbod aan post-universitaire opleidingen o.a. de diersoortspecifieke opleiding “vakdierenarts”, ingericht door de Academie voor Diergeneeskunde.


Als je echter de titel van ‘Europees erkend veterinair specialist’ (momenteel ca. 2-3% van de dierenartsen) wil voeren in een bepaalde discipline (vb. chirurgie, interne geneeskunde, ...) moet je een bijkomende opleiding ‘Internship’ volgen en vervolgens een ‘Residency’.


Als praktijkdierenarts werk je vaak als zelfstandige maar er zijn ook (meer en meer) jobs als loontrekkende. Naast de zorg voor het dier is ook een vlotte en professionele omgang met mensen (eigenaars, collega’s,…) zeer belangrijk. Afhankelijk van de discipline moet je rekening houden met flexibele werkuren, avondwerk en deelname aan nacht- en weekenddiensten. Net als voor alle andere sectoren is permanente bijscholing een must om bij te blijven met de snel evoluerende veterinaire praktijk.


Andere beroepsmogelijkheden

Het diploma van dierenarts biedt tal van beroepsmogelijkheden naast de praktijk. Die brede waaier van mogelijkheden laat dierenartsen toe om tijdens hun loopbaan van sector te veranderen, wat regelmatig gebeurt.


Wetenschappelijk onderzoek

Een aantal afgestudeerde dierenartsen kiest ervoor om in het onderzoek te werken en om een doctoraat te maken. Tijdens een doctoraat scherp je jouw competenties als wetenschappelijk onderzoeker verder aan. Een doctoraat biedt je een meerwaarde op de arbeidsmarkt. Zo kan je na een doctoraat o.a. terecht komen in de onderzoekssector van de farmaceutische industrie of andere onderzoeksinstellingen (Sciensano, ILVO, …) of binnen de academische wereld aan de slag gaan.


Onderwijs

Een beperkt aantal afgestudeerde dierenartsen beslist om de bijkomende opleiding ‘Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen’ te volgen die nu aangeboden wordt door de UGent. Met deze opleiding krijg je een bredere kijk op het onderwijsgebeuren en versterk je jouw competenties als leerkracht. Je kan als leerkracht terecht komen in het middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs (hogeschool) of het volwassenonderwijs. Daarnaast behoort een job als beleidsmedewerker onderwijs binnen het hoger onderwijs tot de mogelijkheden.


Industrie

Sommige afgestudeerde dierenartsen willen meehelpen aan de ontwikkeling van diagnostica, vaccins, geneesmiddelen voor (dier)geneeskundig gebruik, of staan in voor de technische en commerciële ondersteuning van (dier)geneesmiddelen.
Andere afgestudeerde dierenartsen gaan dan weer als bedrijfsadviseur aan de slag bij dier- en veevoederbedrijven, waarbij hun advies gewaardeerd wordt omdat ze zowel de kant van het dier als de kant van het bedrijf kunnen inschatten.
Bepaalde dierenartsen kiezen voor een meer commerciële functie zoals verkoper en maken zo gebruik van hun expertise.


Diensten Vlaamse of Federale overheid

Een aantal afgestudeerde dierenartsen gaan aan de slag bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vervullen diverse taken gaande van het controleren van voedselproductie en diergezondheid doorheen de hele voedselketen (landbouwbedrijven, slachthuizen, vismijnen, grenscontroleposten, douane, ….) tot het opmaken van het beleid rond diergezondheid en voedselveiligheid. Ook bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werken heel wat dierenartsen. Op Vlaams niveau zijn dierenartsen aan de slag in de cel dierenwelzijn maar ook bijvoorbeeld bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) of de Vlaamse Raad van Dierenwelzijn. Tevens zijn er tal van zogenaamde inspecteurs voor dierenwelzijn actief op het terrein.


Een heel klein aantal dierenartsen komt bij het Belgisch leger terecht. Jouw takenpakket kan hierbij bestaan uit de zorg voor de militaire honden, expert zijn van de hygiëne en voedselveiligheid en verantwoordelijk zijn voor de controles m.b.t. voedsel en water.