Stages in de opleiding Diergeneeskunde

 

Naast de klinische opleiding op de campus in Merelbeke krijg je ook de kans om externe stages te lopen.
In een eerste fase maak je via korte observatiestages kennis met de dagdagelijkse activiteiten van de dierenartsenpraktijk.
Tijdens het afstudeerjaar volgt een langere stage binnen het domein van jouw afstudeerrichting, waarbij je kan participeren in de dierenartsenpraktijk. Je kan ook een extra keuzevak Stage opnemen waarbij je een brede waaier aan stageplaatsen kan exploreren. Stage in onderzoekscentra en internationale organisaties behoren hier tot de mogelijkheden. De opleiding ondersteunt ook vrijwillige stages.
Je mag zelf op zoek gaan naar een stageplaats. De stages kunnen doorgaan binnen Europa en in een aantal gevallen ook verder weg. Alle stages verlopen onder deskundige begeleiding van de stageverantwoordelijke.

Gezondheidsonderzoek

Curriculaire stages 

Alle informatie is terug te vinden op Ufora - Stages Diergeneeskunde

Vrijwillige stages