Vrijwillige stage (onbezoldigd) voor UGent-studenten

Wat houdt een vrijwillige stage in?

Vrije of vrijwillige stages zijn stages buiten het opleidingsprogramma (studiecurriculum), maar die wel kaderen binnen de universitaire opleiding. Deze worden gedekt door de verzekeringen van de UGent op voorwaarde dat er met het bedrijf waar u stage loopt (de stagegever) een stageovereenkomst wordt afgesloten. Zonder stageovereenkomst worden deze stages niet gedekt door de verzekering van de UGent. Deze stages mogen maximaal 60 prestatiedagen duren (gerekend op één academiejaar en bij eenzelfde stagever).

De faculteit ondersteunt enkel vrijwillige stages voor studenten die alle credits van 1e bachelor behaald hebben.

Voorafgaand aan de stage is een medisch gezondheidsonderzoek UGent verplicht (indien nog geen medisch toezicht UGent gehad).

Na overleg met de stagegever doe je een online stageaanvraag via www.vesta.ugent.be . Raadpleeg hiervoor de ‘Handleiding webapplicatie’. Na goedkeuring door de UGent ontvangt de stagegever meer info via mail voor het online afwerken van deze aanvraag.