Stages in de opleiding Diergeneeskunde

 

Naast de klinische opleiding op de campus in Merelbeke krijg je ook de kans om externe stages te lopen.

In een eerste fase maak je via korte observatiestages kennis met de verschillende domeinen van het toekomstig werkveld: dit kan gaan om een dierenartsenpraktijk, maar ook stage in een bedrijf of een onderzoekscentrum behoren tot de mogelijkheden.

Tijdens het afstudeerjaar volgt een langere stage binnen het domein van jouw afstudeerrichting, waarbij je actief zal meewerken in de dierenartsenpraktijk. Je kan ook een extra Verdiepende Stage opnemen als keuzevak waarbij je een brede waaier aan stageplaatsen kan exploreren. Stage in onderzoekscentra en internationale organisaties behoren hier tot de mogelijkheden.

De opleiding ondersteunt ook vrijwillige stages.

Je mag zelf op zoek gaan naar een stageplaats. De stages kunnen doorgaan binnen Europa en in een aantal gevallen ook verder weg. Alle stages verlopen onder deskundige begeleiding van de stagementor.

Gezondheidsonderzoek

Curriculaire stages 

Alle informatie is terug te vinden op Ufora - Stages Diergeneeskunde

Vrijwillige stages