Voorkennis en Voorbereiding

Voorkennis

Een universitaire opleiding start in principe vanaf nul. Dat is zeker zo voor de medisch gerichte vakken. Chemie, fysica en biologie vertrekken van een vrij laag niveau. De stof van het secundair onderwijs wordt bij het begin van het academiejaar herhaald, maar in een snel tempo en op een grondige manier. Een grondige voorkennis van chemie en fysica is een sterke troef om te slagen.

Uit cijfermateriaal blijkt dat studenten uit de richtingen Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde een hogere slaagkans (slaagkans is 50%) hebben dan studenten uit andere richtingen. Daarom kunnen wij stellen dat de 'ideale' voorbereidende richting uit het secundair onderwijs een ASO richting is die per week 2 uur fysica, 2 uur chemie en 6 uur wiskunde aanbiedt.

De studenten moeten bij zichzelf nagaan hoe sterk ze zijn voor wetenschappen en wiskunde en hoe vlot ze nieuwe stof kunnen verwerken, begrijpen en toepassen op vraagstukken of in oefeningen. Een goede studiemethode, motivatie en werkkracht zijn hier uiteraard van het allergrootste belang.

Voorbereiding

Om de start van het eerste jaar niet te missen, werken studenten met weinig achtergrondkennis over fysica, chemie en wiskunde zich best bij. Een achterstand wegwerken is niet zo evident tijdens de zomermaanden. Je start hier dus best al mee tijdens je laatste jaar secundair onderwijs. De handboeken van de derde graad van het secundair onderwijs van de ASO richting Wetenschappen-Wiskunde geven hierbij de beste basis. Zelfstudie kan hierbij eventueel aangevuld worden met externe controle door lesgevers van de wetenschappelijke vakken.

Daarnaast zijn een online zelfstudiepakket chemie en een online zelftest wetenschappen beschikbaar voor fysica en chemie via de website van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Specifiek voor organische chemie kan je volgende inleiding tot de organische chemie doornemen.

Tijdens het zomerreces wordt een vakantiecursus chemie georganiseerd voor studenten die minder dan 1u chemie per week gehad hebben in het secundair onderwijs.

Studenten die na hun secundaire opleiding een beperkte voorkennis hebben wat betreft chemie, fysica en wiskunde (bijvoorbeeld: studierichtingen met 3-4 uur wiskunde per week en/of natuurwetenschappen) kunnen opteren om, ter voorbereiding van hun universitaire studies, een 7de jaar middelbaar bijzondere wetenschappelijke vorming te volgen.

Hier kan je op zoek gaan naar middelbare scholen die deze jaaropleiding aanbieden. De bedoeling van deze jaaropleiding is om voor de basiswetenschappen een dusdanig niveau te bereiken, zodat de student zonder achterstand aan de start komt van de studie diergeneeskunde.

In tegenstelling tot de opleiding (tand)arts is er geen toelatingsexamen. Toch zijn de verwachte startcompetenties erg gelijkend. Wie overweegt om diergeneeskunde te studeren kan best het programma van het toelatingsexamen (tand)arts bekijken en de eigen slaagkansen hiervoor in overweging nemen alvorens een keuze te maken voor de opleiding diergeneeskunde.