Architectuurtheorie en -geschiedenis

Het onderzoek in het domein van de Theorie en Geschiedenis van de Architectuur en de Stedenbouw gebeurt individueel en in wisselende samenwerkingsverbanden. Binnen de onderzoeksgroep heerst geen strikte terreinverdeling tussen architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis: de onderzoekteams worden per project gevormd. De onderzoeksthema's zijn divers. De lopende doctoraten en onderzoeksprojecten gaan van de historiografie van de zestiende-eeuwse architectuur in Italië, tot de 19e-eeuwse architectuur van de Gentse stadsarchitect en universiteitsprofessor Louis Roelandt, de (post-) koloniale stadsgeschiedenis in Midden-Afrika, en de problematiek van semipublieke gebouwen.
Binnen de onderzoekscel is, doorheen de jaren, bijzondere competentie opgebouwd op het gebied van:

  • De geschiedenis van de Belgische 20e-eeuwse architectuur en stedenbouw, in het bijzondere de wooncultuur van de jaren '50 en '60, de architectuur van de jaren '30, Belgische wereldtentoonstellingen (o.m. Expo 58), institutionele gebouwen.
  • De naoorlogse architectuurkritiek in België, met nadruk op het oeuvre van Geert Bekaert. De Vakgroep heeft de Opstellen van Bekaert uitgegeven, en bewaart ook het archief van Bekaert, dat nu geleidelijk ontsloten wordt.
  • De 20e-eeuwse architectuur- en stadsgeschiedenis en de erfgoedproblematiek in een (post)koloniale context, met bijzondere aandacht voor Midden-Afrika en Belgisch Kongo.
  • De evolutie van stad en landschap in Vlaanderen in de 20e eeuw, met bijzondere belangstelling voor de representatie van stad en landschap, en voor de impact van publieke infrastructuur op de betekenis en beleving van landschap en stad.
  • De typologie en het architectuurontwerp van semipublieke gebouwen, in het bijzonder zoals cultuurgebouwen (theaters, musea ... ) en scholen.
  • De interactie tussen architectuur en de kunsten. Het onderzoek, in het verleden voornamelijk gewijd aan de museumarchitectuur, krijgt een belangrijke nieuwe impuls door de oprichting van het Studiecentrum Kunst & Architectuur (STArK), dat in het Vandenhove-paviljoen gehuisvest is, en de kunstcollectie Charles Vandenhove zal valoriseren en beheren.
  • De architectuurtheorie en de historiografie van de architectuur van de 16de tot en met de 18de eeuw in de Nederlanden, Italië en Centraal Europa. Bijzondere projecten waren de studie van de prenten van G. Piranesi, barokke trappen in Napels, e.a.

De belangrijkste onderzoeksactiviteit bestaat, naast het doctoraatsonderzoek, uit het voorbereiden van publicaties en tentoonstellingen. De historische en theoretische onderzoeksexpertise wordt gevaloriseerd in de vorm van beleidsondersteunende of publieksgerichte toepassingen in Labo A en Labo S.

Onderzoeksprojecten

Gerelateerde inhoud