Amai!-project: 'Wat gebaar jij?!' gaat van start!

(10-01-2024) Het AI-project 'Wat gebaar jij?!' van Vlaams Gebarentaalcentrum en onderzoeksgroep IDLab van UGent wint in de categorie 'Werk' van Amai! Vlaanderen.

In een wereld vol diversiteit en communicatie, is toegang tot begrip essentieel. Hun missie is eenvoudig: 'Wat gebaar jij?!' Met slechts een video en een klik kun je een gebaar in Vlaamse Gebarentaal ingeven en de betekenis ervan ontdekken in het woordenboek VGT-NL. Hiervoor gebruiken we een zoekfunctie op basis van AI.

Wat zeg je?

Als jij in een andere taal tegen mij wil spreken, kan een gsm dat vertalen, dankzij AI. Als mijn dove collega mij in gebarentaal vraagt hoe mijn vakantie was, of wil vertellen dat een toestel defect is, kan ik haar zonder een tolk niet verstaan, want gebarentaal vertalen, dat kan AI nog niet! Hierdoor zijn dove mensen vaak geïsoleerd in een horende (werk)omgeving. Tolken zijn er enkel op afspraak, maar met een paar gebaren, uitbeelding en goede wil kan je al heel ver geraken.

In het gratis online woordenboek Vlaamse Gebarentaal kan je nu al zoeken welk gebaar best past bij een Nederlands woord. In dit project willen we ervoor zorgen dat je ook de betekenis kan opzoeken van een gebaar dat je opneemt via je webcam of smartphone, en dit dankzij de hulp van burgerparticipanten.

Aan het eind van het project wordt ons model opgenomen in het online woordenboek, zodat iedereen er gratis gebruik van kan maken. Zo bouwen we samen aan inclusie en een betere communicatie tussen dove en horende mensen, op het werk, maar ook in het privéleven.

Om hun missie te doen slagen hebben ze veel dove en horende gebruikers nodig die helpen de zoekfunctie te evalueren en verbeteren. Help jij mee?

Amai! projecten

Negen projecten werden door de expertenjury geselecteerd voor de publieke stemronde.  Per thema (gezondheid, klimaat & milieu, mobiliteit en werk) kan het publiek één project kiezen. Het vijfde project dat met de steun van amai! zal worden ontwikkeld, werd verkozen door de burgerjury. Alle toepassingen die zullen worden ontwikkeld, vertrekken van één of meerdere ideeën verzameld op het Amai! platform. De vijf projecten zullen elk tot €125.000 ontvangen om hun toepassing waar te maken en gaan vanaf januari 2024 van start. Ook bij de uitwerking van elk van de toepassingen zullen burgers een belangrijke bijdrage leveren.

Over amai!

Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen. 

Spoor 1: Het verzamelen van vragen en ideeën voor AI
Spoor 2: Projectoproep: welk idee maak je waar?
Spoor 3: Uitvoering van geselecteerde projecten