devitrine

devitrine

is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragmenten uit onze rijke verzameling
— van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie — onder de
aandacht wil brengen.
Een onderzoeker, een architect, een kunstenaar, een bibliothecaris, … kan er zijn meest persoonlijke
selectie tonen. Op die manier worden voortdurend nieuwe, ongekende schatten uit de collectie
bovengehaald en in een onverwachte samenhang gebracht. Tegelijk biedt devitrine een publieke blik
op de vaak verborgen krochten van het onderzoek of op wat ieder van ons stimuleert in zijn of haar
wetenschappelijke exploraties.

devitrine#4

devitrine#3

devitrine#2

devitrine#1