Studiebegeleiding Kortrijk

Hieronder vind je een overzicht van het aanbod studiebegeleiding op campus Kortrijk.

Voor toekomstige studenten

 • zomercursussen: er zijn een aantal zomercursussen waarbij je je voorkennis kan aanvullen en je vaardigheden verder kan inoefenen ter voorbereiding van je studies.
 • Starttoets (verplichte ijkingstoets): deze toets heeft als doel je een duidelijk beeld te geven over je vaardigheden en kennis in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding.

Voor studenten

 • Vakinhoudelijke uitleg/monitoraat
  Studenten kunnen bijkomende vakinhoudelijke uitleg krijgen van de lesgevers zelf. Dit betekent onder andere extra uitleg over de leerstof, oefeningen en bespreken van richtlijnen in verband met de examens.
  Elke lesweek is er een monitoraat voor Wiskunde. Voor de andere vakken kan je een monitoraat aanvragen bij de betrokken lesgever wanneer je er nood aan hebt. Vóór de start van de examens wordt van elk vak een monitoraat georganiseerd.
 • Efficiënter studeren en mentoraat
  Heb je nood aan extra begeleiding op het vlak van studiemethode en –planning of gewoon nood aan een babbel, dan kan je altijd langsgaan bij jouw mentor. Heb je nog meer advies en begeleiding nodig, dan verwijst je mentor jou naar bijvoorbeeld de workshop "Faalangst" of "Uitstelgedrag".
 • Tips
  Je vindt op het elektronische leerplatform Ufora (onder: 'Monitoraat en studiebegeleiding Industriële Wetenschappen – Campus Kortrijk') heel wat tips omtrent studeren, planning en voorbereiding op je examens.

Contact

Isabel Sweertvaegher via isabel.sweertvaegher@ugent.be