IJkingstoets

Door de coronamaatregelen verandert de planning van de ijkingstoetsen. 

  • De eerste sessie van 1 juli 2020 is geannuleerd
  • Op 29 augustus en 12 september organiseren we de ijkingstoetsen voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect.  Deelname aan één van beide sessies is verplicht om te kunnen inschrijven in deze opleidingen! Inschrijven is mogelijk van 1 juni tot 31 juli.
  • De verplichte deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding industriële wetenschappen vervalt voor dit jaar. We voorzien een online ijkingstoets op 24 augustus en raden je ten sterkste aan om deze af te leggen. Zo heb je een beter zicht op je voorkennis wiskunde en kan je, indien de toets niet zo goed zou zijn, beslissen om deel te nemen aan onze zomercursussen. Inschrijven is mogelijk van 1 juni tot 15 augustus.  
  • Let op: om technische en organisatorische redenen werden alle inschrijvingen geannuleerd. Dit werd ook gecommuniceerd aan de deelnemers via e-mail. Opnieuw inschrijven is dus voor iedereen noodzakelijk.

Concept

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent organiseert in samenwerking met KU Leuven, UAntwerpen en VUB een ijkingstoets voor leerlingen die geïnteresseerd zijn om de opleiding burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur te starten. 

Is deelname verplicht?

Deelname is verplicht om te kunnen starten aan de opleiding voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. De verplichte deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding industriële wetenschappen is een jaar uitgesteld (niet meer verplicht voor het academiejaar 2020-2021).

In een aantal gevallen (bv. deelname aan een andere ijkingstoets of toelatingsexamen) is er een uitzondering op deze verplichting (meer informatie).

Het resultaat dat je behaalt is echter niet bindend; m.a.w. het resultaat heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen. De toets helpt je wel om in te schatten of je beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en interesses in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding. Afhankelijk van het behaalde resultaat kan je ook beslissen of het zinvol is om deel te nemen aan één van de zomercursussen die de faculteit in de maand september aanbiedt. 

IJkingstoetsen