IJkingstoets

Concept

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent organiseert in samenwerking met KU Leuven, UAntwerpen en VUB een ijkingstoets voor leerlingen die geïnteresseerd zijn om de opleiding burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur te starten. 

Is deelname verplicht?

Deelname is verplicht om te kunnen starten aan de opleiding voor burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur.
In een aantal gevallen (bv. deelname aan een andere ijkingstoets of toelatingsexamen) is er een uitzondering op deze verplichting (meer informatie).

Voor studenten die een schakelprogramma tot master in de industriële wetenschappen willen aanvatten, is deelname aan de ijkingstoets niet verplicht, maar wel heel sterk aan te raden. 

Het resultaat dat je behaalt is echter niet bindend; m.a.w. het resultaat heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot de opleiding. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen. De toets helpt je wel om in te schatten of je beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en interesses in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding. Afhankelijk van het behaalde resultaat kan je ook beslissen of het zinvol is om deel te nemen aan één van de zomercursussen die de faculteit in de maand september aanbiedt. 

IJkingstoetsen