IJkingstoets burgerlijk ingenieur

Wat wordt er getest?

De toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen over diverse wiskundethema's uit de volledige leerstof van het secundair onderwijs. De grote thema's zijn:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Modelleren: wiskundige vraagstukken in een fysica-context

De toets is afgestemd op vooropleidingen uit het secundair onderwijs met minstens 6 uur wiskunde per week in de laatste twee jaar. Toch kunnen ook leerlingen die minder wiskunde volgden in hun vooropleiding eraan deelnemen. Het is immers belangrijk dat elke geïnteresseerde student zich kan "ijken": je niveau kan immers van nature hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Voorbereiding

We raden je aan om de leerstof uit 3de - 4de - 5de - 6de jaar secundair onderwijs wat op te frissen.

Je kan ook oefenen om vertrouwd te geraken met het soort vragen. Voorbeeldvragen vind je hier.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht via www.ijkingstoets.be

Na inschrijving en registratie op bovenstaande website zal je enige tijd voor de toets een e-mail ontvangen met praktische informatie over locatie, aanvangsuur,...

Heb je niet kunnen deelnemen aan de sessies in juli of augustus 2021 en val je niet onder één van de uitzonderingen voor inschrijving (meer informatie), neem dan zo snel mogelijk contact op met de trajectbegeleiding van de faculteit om toelating aan de Curriculumcommissie te vragen.

Praktische informatie

Wanneer?

  • Ma 5/07/21, voormiddag
  • vr 13/08/21, voormiddag

Je kan slechts aan één ijkingstoets deelnemen. 

Waar?

Gent, exacte locatie wordt meegedeeld in de uitnodigingsmail.

Formularium

Tijdens de toets stellen we een formularium ter beschikking.

Wat breng ik mee?

Hulpmiddelen zoals boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek,…  zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje.

Wanneer krijg ik feedback?

Korte tijd later zal je je punten, alsook een kwalitatieve beoordeling van je prestatie, eveneens via elektronische weg te weten komen. Studenten die naar aanleiding hiervan een gesprek wensen omtrent hun studiekeuze, kunnen een afspraak vragen bij mevrouw Marleen Vander Straeten (marleen.vanderstraeten@UGent.be), verbonden aan de monitoraatscel van onze faculteit.

Zomercursus

Als na de ijkingstoets blijkt dat je kennis nog wat moet worden bijgespijkerd, is er nog tijd om dat te doen. Je kan deelnemen aan de verschillende zomercursussen van de faculteit. 

En daarna?

Het stopt natuurlijk niet bij de ijkingstoets. De faculteit heeft een heel na-traject uitgetekend om je verder op weg te helpen.