IJkingstoets burgerlijk ingenieur

Wat wordt er getest?

De toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen over diverse wiskundethema's uit de volledige leerstof van het secundair onderwijs. De grote thema's zijn:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Wiskundige vraagstukken in een fysica-context, modelleren

De toets is afgestemd op vooropleidingen uit het secundair onderwijs met minstens 6 uur wiskunde per week in de laatste twee jaar. Toch kunnen ook leerlingen die minder wiskunde volgden in hun vooropleiding eraan deelnemen. Het is immers belangrijk dat elke geïnteresseerde student zich kan "ijken": je niveau kan immers van nature hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Voorbeeldvragen

Op de website van de ijkingstoets kan je voorbeeldvragen met antwoorden van vorige sessies vinden.

Je kan ook het boekje met de voorbeeldvragen downloaden.

Praktische informatie

Wanneer?

  • De eerste sessie van 1 juli 2020 is geannuleerd.
  • Op 29 augustus en 12 september, in de voormiddag (max. 3 uur). We raden iedereen aan om, indien mogelijk, zich in te schrijven voor de eerste sessie op 29 augustus. Zo heb je nog voldoende tijd om je kennis bij te schaven indien dat nodig blijkt en kan je bv. nog deelnemen aan de zomercursus
  • Let op: om technische en organisatorische redenen werden alle inschrijvingen geannuleerd. Dit werd ook gecommuniceerd aan de deelnemers via e-mail. Opnieuw inschrijven is dus voor iedereen noodzakelijk.

Waar?

Meer info volgt binnenkort.

Formularium

Tijdens de toets stellen we een formularium ter beschikking.

Wat breng ik mee?

Hulpmiddelen zoals boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek,…  zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje.

Wanneer krijg ik feedback?

Korte tijd later zal je je punten, alsook een kwalitatieve beoordeling van je prestatie, eveneens via elektronische weg te weten komen. Studenten die naar aanleiding hiervan een gesprek wensen omtrent hun studiekeuze, kunnen een afspraak vragen bij mevrouw Marleen Vander Straeten (marleen.vanderstraeten@UGent.be), verbonden aan de monitoraatscel van onze faculteit.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht via www.ijkingstoets.beDe inschrijvingsperiode loopt van 1 juni tot 31 juli 2020.

Zomercursus

Als na de ijkingstoets van 29 augustus blijkt dat je kennis nog wat moet worden bijgespijkerd, is er nog tijd om dat te doen. Je kan deelnemen aan de verschillende zomercursussen van de faculteit. 

En daarna?

Het stopt natuurlijk niet bij de ijkingstoets. De faculteit heeft een heel na-traject uitgetekend om je verder op weg te helpen.