IJkingstoets burgerlijk ingenieur

Waarom deelnemen?

Deelname is verplicht om te kunnen starten aan de opleiding voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect.
In een aantal gevallen (bv. deelname aan een andere ijkingstoets of toelatingsexamen) is er een uitzondering op deze verplichting (meer informatie).

Naast het feit dat de toets verplicht is, kan de toets je ook helpen bij je definitieve studiekeuze, aangezien hij je een duidelijk beeld zal geven over je wiskundevaardigheden en -kennis, in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding.

Het is goed te weten dat de toets is afgestemd op vooropleidingen uit het secundair onderwijs met minstens 6 uur wiskunde per week in de laatste twee jaar. Toch kunnen ook leerlingen die minder wiskunde volgden in hun vooropleiding eraan deelnemen. Het is immers belangrijk dat elke geïnteresseerde student zich kan "ijken": je niveau kan immers van nature hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden.

Wat wordt er getest?

De toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen over diverse wiskundethema's uit de volledige leerstof van het secundair onderwijs. De grote thema's zijn:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Wiskundige vraagstukken in een fysica-context, modelleren

Voorbeeldvragen

Op de website van de ijkingstoets kan je voorbeeldvragen met antwoorden van vorige sessies vinden.

Je kan ook het boekje met de voorbeeldvragen downloaden.

Praktische informatie

Wanneer?

Maandag 2 juli 2018 van 9u30 tot 13u30 en zaterdag 1 september 2018 van 9u30 tot 13u30.

Waar?

In Gent: Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent.
In Kortrijk: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.

Formularium

Tijdens de toets stellen we een formularium ter beschikking.

Wat breng ik mee?

Hulpmiddelen zoals boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek,…  zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje.

Wanneer krijg ik feedback?

Korte tijd later zal je je punten, alsook een kwalitatieve beoordeling van je prestatie, eveneens via elektronische weg te weten komen. Studenten die naar aanleiding hiervan een gesprek wensen omtrent hun studiekeuze, kunnen een afspraak vragen bij mevrouw Marleen Vander Straeten (marleen.vanderstraeten@UGent.be), verbonden aan de monitoraatscel van onze faculteit.

Inschrijven

Voor de eerste sessie kan je je inschrijven van 1 maart t.e.m. 8 juni, voor de tweede sessie van 16 juli tot 10 augustus, telkens via de website van de ijkingstoets.

Zomercursus

Als na de ijkingstoets van juni blijkt dat je kennis nog wat moet worden bijgespijkerd, is er nog voldoende tijd om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld deelnemen aan de zomercursus wiskunde en de zomercursus scheikunde van de faculteit. 

En daarna?

Het stopt natuurlijk niet bij de ijkingstoets. De faculteit heeft een heel na-traject uitgetekend om je verder op weg te helpen.