IJkingstoets burgerlijk ingenieur-architect

Waarom deelnemen?

Deelname is verplicht om te kunnen starten aan de opleiding voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Naast het feit dat de toets verplicht is, kan de toets je helpen om in te schatten of je beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en interesses in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding. Het is goed te weten dat het wiskundig deel van de toets is afgestemd op vooropleidingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde per week in de laatste twee jaar. Toch kunnen ook leerlingen die minder wiskunde volgden in hun vooropleiding eraan deelnemen. Het is immers belangrijk dat elke geïnteresseerde student zich kan "ijken": je niveau kan immers van nature hoger zijn dan je vooropleiding laat vermoeden. 

Naast het wiskundig deel van de toets zijn er ook vragen die ingaan op jullie vaardigheden in verband met ruimtelijk inzicht. Tenslotte peilt de ijkingstoets ook naar jullie vermogen om beschouwende teksten over stad en architectuur begrijpend te lezen en beelden kritisch te interpreteren. Ook deze aspecten nemen immers een vooraanstaande plaats in in de opleiding ir-architect. Met de vragen over deze aspecten willen we echter vooral jullie belangstelling en affiniteit voor deze problematieken toetsen, eerder dan jullie intrinsieke niveau in deze domeinen.

In een aantal gevallen (bv. deelname aan een andere ijkingstoets of toelatingsexamen) is er een uitzondering op het verplicht deelnemen aan de ijkingstoets (meer informatie).

Wat wordt er getest?

De toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen over diverse wiskundethema's uit de volledige leerstof van het secundair onderwijs. De grote thema's zijn:

 • Redeneren
 • Begrippenkennis
 • Wiskundige vaardigheden
 • Ruimtelijk inzicht
 • Wiskundige vraagstukken in een fysica-context, modelleren

De toets omtrent ruimtelijk inzicht test de mate waarin je in staat bent 2-dimensionele representaties van -complexe- 3-dimensionele volumes juist te lezen en aan elkaar te koppelen.

Voor het luik van de toets omtrent tekst- en beeldanalyse, krijg je een korte -Nederlandstalige- tekst over een aspect van architectuur of de stad en enkele beelden. We verwachten geen voorkennis over deze domeinen, wel dat je in staat bent om de argumenten uit een beschouwende tekst te halen en kritisch te bevragen. Van de beelden die we jullie zullen voorleggen, verwachten we dat jullie in staat zijn voorbij een eerste, oppervlakkige lectuur te gaan. Hiertoe zal je via een multiple choice-systeem je positie ten opzichte van een aantal stellingen over deze tekst/beeldenreeks moeten bepalen.

Voorbeeldvragen

Op de website van de ijkingstoets kan je voorbeeldvragen met antwoorden van vorige sessies vinden.

Je kan ook het boekje met de voorbeeldvragen downloaden.

Praktische informatie

Wanneer?

  Maandag 2 juli 2018 van 9u30 tot 13u30 en zaterdag 1 september 2018 van 9u30 tot 13u30.

   Waar?

   In Gent: Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent (auditorium A).
   In Kortrijk: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.

   Formularium

   Tijdens de toets stellen we een formularium ter beschikking.

   Wat breng ik mee?

   Hulpmiddelen zoals boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek,... zijn niet toegelaten. Je mag enkel een potlood, gom en balpen bij je hebben en eventueel een koekje en een drankje.


   Wanneer krijg ik feedback?

   Korte tijd later zal je je punten, alsook een kwalitatieve beoordeling van je prestatie, eveneens via elektronische weg te weten komen. Studenten die naar aanleiding hiervan een gesprek wensen omtrent hun studiekeuze, kunnen een afspraak vragen bij mevrouw Marleen Vander Straeten (marleen.vanderstraeten@UGent.be), verbonden aan de monitoraatscel van onze faculteit.

   Inschrijven

   Voor de eerste sessie kan je inschrijven van 1 maart t.e.m. 8 juni, voor de tweede sessie van 16 juli tot 10 augustus, telkens via de website van de ijkingstoets.

    

   Zomercursus

   Als na de ijkingstoets van juni blijkt dat je wiskunde-kennis nog wat moet worden bijgespijkerd, is er nog voldoende tijd om dat te doen, bijvoorbeeld door de zomercursus wiskunde van de faculteit te volgen.

   En daarna?

   Het stopt natuurlijk niet bij de ijkingstoets. De faculteit heeft een heel na-traject uitgetekend om je verder op weg te helpen.