Zakelijke brieven en e-mails schrijven

Moet je zakelijk communiceren met bedrijven, met universiteiten …?

Hoe schrijf je een duidelijke,  verzorgde, zakelijke brief/e-mail? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen brieven en e-mails? Welke zijn de schrijfconventies? Wat is de gepaste aanspreektitel? Mag je beginnen met ‘Beste’? Welke schrijfstijl hanteer je in een zakenbrief/zakenmail? Welke taal en welke toon is gepast als je communiceert in de zakenwereld? Waarop moet je in het bijzonder letten als je een zakelijke e-mail schrijft? Wat zijn de tien gouden regels voor goede, zakelijke e-mails van onze UGent?

Uitlegsessie zakelijke correspondentie’ beantwoordt alle bovenstaande  vragen en helpt je als je brieven of e-mails in een zakelijke omgeving (bedrijven, universiteiten …) schrijft. 

Wens je nog meer uitleg, informatie en voorbeelden? Neem dan de syllabus ‘Zakelijke correspondentie’ door

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande documenten mail dan naar Leen Pollefliet, lesgeefster Communicatie.