Taal en communicatie

Moet je een verslag schrijven? Word je gevraagd om een presentatie te geven? Moet je zakelijk communiceren met bedrijven? Wil je solliciteren?

Via de onderstaande links worden interessante documenten gebundeld, die je zelfstandig kan doornemen en die je ongetwijfeld zullen op weg helpen als je voor bovenstaande uitdagingen staat.

Heb je algemene vragen over taal, bronvermelding (APA), opmaak, presentaties, of opmerkingen over bovenstaande documenten, mail dan naar Leen.Pollefliet@UGent.be, lesgeefster Communicatie zowel bij de studenten industrieel ingenieur op campus Schoonmeersen en Kortrijk als bij studenten burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect op campus Boekentoren.

Ben je anderstalige of dyslexie-student en heb je nood aan schrijfbegeleiding, contacteer dan Mit Leuridan (taalbeleid@ugent.be), medewerkster taalbeleid academisch Nederlands.