Solliciteren

Wil je solliciteren? Hoe bereid je je voor op het ganse sollicitatiegebeuren? Weet je al precies welke job, in welke branche je echt wilt uitvoeren?  Weet je wat je sterktes, maar ook je zwaktes zijn? Hoe maak je een cv op? Hoe schrijf je een sollicitatiebrief als antwoord op een bepaalde vacature? Is het toegestaan om spontaan te solliciteren? Wat mag je van een sollicitatiegesprek verwachten? Wat zijn psychotechnische testen? Hoe kan je jezelf verkopen in twee minuten? Heb je al gehoord van de elevator pitch?

Uitlegsessie solliciteren’ beantwoordt alle bovenstaande vragen  en helpt je vlot naar een succesvolle sollicitatie en … een gouden toekomst erna.

Wens je nog meer uitleg en informatie? Wil je verschillende voorbeeldcv’s doornemen? Wil je enkele voorbeeld-sollicitatiebrieven bekijken? Neem dan de syllabus ‘Solliciteren’ door.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande documenten mail dan naar Leen Pollefliet, lesgeefster Communicatie.