Presentaties

Wordt je gevraagd om een presentatie te geven? 

Belangrijk: vraag eerst aan de lesgever wat precies wordt verwacht (aantal minuten spreektijd, welke onderdelen …)!

Algemeen

Hoe begin je aan je presentatie? Hoe breng je structuur aan in je presentatie zodat alle toehoorders geboeid blijven luisteren van begin tot het einde en zodat ze je betoog (en je verhaal) kunnen volgen? Hoe maak je sterke en duidelijke dia’s? Waarop moet je letten als je je boodschap krachtig en correct wilt overbrengen? Hoe geef je een groepspresentatie?

Presenteren (kort) uitlegsessie’ bereidt je voor op elke presentatie.

Presenteren (lang) uitlegsessie’ bereidt je nog grondiger voor dan ‘Presenteren (kort) uitlegsessie’ omdat er dieper ingegaan wordt op lichaamstaal, stemgebruik, articulatie … (Welke lichaamstaal hanteer je tijdens een zakelijke presentatie? Welke is een juiste en welke is een foute articulatie? Wat is een goed en krachtig stemgebruik?)

Wens je nog meer uitleg, informatie en voorbeelden? Neem dan de syllabus ‘Presentatietechnieken’ door.

Checklist

De ‘Checklist presentatie’ vat de ‘Presenteren (kort) en (lang) uitlegsessie’ samen zodat je weet waar je in het bijzonder aandacht moet besteden  als je je presentatie voorbereidt. Hecht in de voorbereidingsfase vooral aandacht aan punten 3, 4 en 5) Lees punten 1 en 2 grondig na de avond voor én ook enkele minuten voor je presentatie.

Vaak gemaakte fouten

Welke fouten studenten het meest maken als ze presenteren, vind je in dit document. Let erop dat jij die fouten niet maakt.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande documenten mail dan naar Leen Pollefliet, lesgeefster Communicatie.