Verslagen schrijven

Kort verslag

(bv. Ingenieursproject, Ingenieursproject I, Ingenieursproject II, Multidisciplinair ingenieursproject …)

Belangrijk: vraag eerst aan de lesgever wat precies wordt verwacht (aantal pagina’s, welke onderdelen, welke refereerstijl …)!

Algemeen

Waarop moet je letten als je een kort verslag schrijft? Hoe begin je eraan? Wat zijn de verplichte onderdelen? Hoe verwijs je naar gebruikte bronnen in je tekst zelf en in de referentielijst? Hoe  breng je structuur aan in je kort verslag? Welke taal en welke schrijfstijl moet je hanteren? Welke opmaak maakt je verslag duidelijk leesbaar?

Uitlegsessie kort verslag schrijven’ helpt je als je een kort verslag schrijft en is gebaseerd op het handboek Schrijven: van verslag tot eindwerk – do’s & don’ts.

Bronnen

Hoe geef je in de tekst zelf en in de referentielijst achteraan weer welke bronnen je hebt gebruikt?

Refereren aan bronnen (volgens de APA-refereerstijl) = een kort stappenplan van wat uitgebreider werd uitgelegd in ‘Uitlegsessie kort verslag schrijven’.

Checklist

De ‘Checklist kort verslag’ vat de ‘Uitlegsessie kort verslag schrijven’ samen zodat je weet waar je in het  bijzonder aandacht moet aan besteden. Leg de checklist naast jou als je een kort verslag schrijft.

Vaak gemaakte fouten

Welke fouten studenten het meest maken vind je in dit document.  Niet enkel de foute zinnen, maar ook de verbeteringen van de zinnen zullen je helpen om in de toekomst beter te schrijven.

Groot verslag

(bv. Bachelorproef, Vakoverschrijdend project, Vakoverschrijdend eindproject, Masterproef, Scriptie, Eindwerk, …)

Belangrijk: vraag eerst aan de lesgever wat precies wordt verwacht (aantal pagina’s, welke onderdelen, welke refereerstijl …)!

Algemeen

Waarop moet je letten als je een groot verslag schrijft? Hoe begin je eraan? Wat zijn de verplichte onderdelen? Hoe verwijs je naar gebruikte bronnen in je tekst zelf en in de referentielijst? Hoe  breng je structuur aan in je groot verslag? Welke taal en welke schrijfstijl moet je hanteren? Welke opmaak maakt je groot verslag duidelijk leesbaar?

Schrijven van BP, VOP, MP …’ helpt je als je een groot verslag schrijft en is gebaseerd op het handboek Schrijven: van verslag tot eindwerk – do’s & don’ts.

Bronnen

Hoe geef je in de tekst zelf en in de referentielijst achteraan weer welke bronnen je hebt gebruikt? Refereren aan bronnen (volgens de APA-refereerstijl) = een kort stappenplan van wat uitgebreider werd uitgelegd in  ‘Schrijven van BP, VOP, MP … ‘.

Checklist

De ‘Checklist groot verslag’ vat de ‘Schrijven van BP, VOP, MP …’ samen zodat je weet waar je in het  bijzonder aandacht moet besteden als je een zakelijk verslag schrijft. Leg de checklist naast jou als je een groot verslag schrijft.

Vaak gemaakte fouten

Welke fouten studenten het meest maken vind je in dit document. Niet enkel de foute zinnen, maar ook de verbeteringen van de zinnen zullen je helpen om in de toekomst beter te schrijven. Zorg ervoor dat jij die fouten niet schrijft.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande documenten mail dan naar Leen Pollefliet, lesgeefster Communicatie.