Tips bij het samenstellen van je curriculum

Naast de facultaire curriculumregels zijn er nog een aantal andere zaken waar je het best rekening mee houdt.

Lees daarom hieronder onze extra tips na.

1.        Zet maximaal in op eerste bachelor

Voorzie voldoende ruimte in je curriculum om aandacht te besteden aan de resterende vakken van eerste bachelor. Het is verleidelijk om deze vakken links te laten liggen en meer aandacht te besteden aan de nieuwe vakken van tweede bachelor. De studievoortgangsmaatregelen zijn strenger binnen het eerste deliberatiepakket, en je mag geen mastervakken opnemen wanneer je niet elk vak van het eerste deliberatiepakket hebt afgewerkt. Vermijd daarom dat je terechtkomt in een GIT-traject met vakken van 1ste, 2de en 3de bachelor.

2.       Hou rekening met je studieverleden

Wees realistisch bij het bepalen van de omvang van je curriculum. Slaagde je er vorig academiejaar niet in om 60 studiepunten te verwerven, stel je dan de vraag of het haalbaar is om dit academiejaar méér dan 60 studiepunten op te nemen.

3.       Zorg voor een evenwichtige semester-verdeling

Hou bij de keuze van je vakken rekening met een evenwichtige spreiding per semester. Zo voorkom je dat je in één semester veel vakken hebt (en veel examens) en in een andere semester bijna geen vakken volgt. Hou rekening met het aantal studiepunten maar ook met het aantal vakken en met hoe zwaar je deze vakken zelf ervaart.

4.       Vermijd overlap in het lesrooster

Bekijk de lesroosters van de verschillende modeltrajectjaren wanneer je je GIT samenstelt. Deze zijn bij het begin van het academiejaar te raadplegen via de studiekiezer. Op die manier kan je nagaan of je alle lessen van de vakken die je opneemt kan volgen. Zorg ervoor dat je minstens aanwezig kan zijn in alle verplichte lessen.

5.       Raadpleeg de vaste examenroosters

Enkel voor de bachelorstudenten van campus Boekentoren zijn er vaste examenroosters ter beschikking. Hou hier rekening mee bij de keuze van je vakken met het oog op een haalbare examenperiode.

6.       Volg de geadviseerde en verplichte begincompetenties

In de studiefiche van elk vak wordt onder de rubriek ‘begincompetenties’ weergegeven welke leerstof je best al beheerst of welke vakken je best al gevolgd hebt vooraleer je dit vak opneemt. Een overzicht van de begincompetenties voor alle vakken in je opleiding vind je via Plato. Deze begincompetenties kunnen ofwel adviserend ofwel verplicht zijn (zie facultaire curriculumregels, tabellen achteraan). Houd hiermee zeker rekening bij het samenstellen van een logisch en haalbaar curriculum, zowel van het komende academiejaar als van de jaren nadien.

7.        Bewaak je studievoortgang

De UGent bewaakt de studievoortgang van elke student en legt bindende voorwaarden op voor studenten die onvoldoende studievoortgang maken. Een bindende voorwaarde kan resulteren in een weigering tot de opleiding en zelfs tot de UGent. Stel daarom een haalbaar curriculum samen zodat je kan voldoen aan de voorwaarde om elk jaar te slagen voor minstens de helft van je opgenomen studiepunten. Let op: de studievoortgangsmaatregelen zijn strenger voor studenten in het eerste bachelorjaar.

8.       Hou je leerkrediet in de gaten

Wanneer je niet slaagt voor een vak, verlies je het ingezette leerkrediet voor dit vak. Een beperkte studievoortgang kan nefast zijn voor de stand van je leerkrediet. Wees ook daarom waakzaam en realistisch bij de samenstelling van je curriculum. In een bacheloropleiding kan je immers slechts inschrijven ten belope van je resterend leerkrediet.

9.       Evalueer je studieomvang na het eerste semester

Heb je in het eerste semester (opnieuw) niet de verwachte studievoortgang gemaakt? Misschien wil je je curriculum voor het tweede semester iets lichter maken. Neem contact op met je trajectbegeleider om de mogelijkheden te bespreken. Je kan er bij het begin van het academiejaar ook voor kiezen om een beperkter curriculum samen te stellen. Valt je studievoortgang in het eerste semester net heel goed mee, dan kan je op dit moment nog enkele vakken toevoegen aan je curriculum van het tweede semester.

10.    Aarzel niet om hulp te vragen

Heb je nog vragen over je curriculum, kom naar één van de infosessies of contacteer je trajectbegeleider.