Voortzetting van activiteiten door gepensioneerde ZAP-leden

 

Elk gepensioneerd ZAP-lid behoudt automatisch de UGent-account gedurende twee jaar na de start van het emeritaat en kan gedurende deze periode verder gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals toegang tot de elektronische bibliotheek en het gebruik van Athena en Web of Science. Bij goedkeuring van voortgezette activiteiten kunnen hier noodzakelijke functionaliteiten aan toegevoegd worden.

Voortzetting van (on)bezoldigde activiteiten

Zie Reglement aangaande de voortzetting van activiteiten na pensionering voor leden van het ZAP en ATP aan de UGent

Sinds 1 oktober 2015 beslist het Bestuurscollege over de bezoldigde voortzetting van activiteiten door gepensioneerde ZAP-leden; de Faculteitsraad beslist over de voortzetting in de faculteit van onbezoldigde onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten en voortzetting onbezoldigde onderwijsactiviteiten door gepensioneerde ZAP-leden.

    Erkenning als onbezoldigd postdoctoraal medewerker of als onbezoldigd vrijwillig medewerker (zie ook reglement van de UGent i.v.m. de erkenning van onbezoldigde medewerkers)

      Zie erkenning als onbezoldigd medewerker