erkenning onderwijsactiviteiten OAP

Erkenning van de onderwijsactiviteiten van OAP-leden

OAP-leden kunnen hun activiteiten bij het verzorgen van onderwijs laten erkennen via de ondertekening van het daartoe bestemde formulier door de titularis van het opleidingsonderdeel.