Onbezoldigde binnenlandse of buitenlandse stage buiten IAESTE die wel meetelt voor studiepunten

Stappen 1 tot en met 11 moeten rond zijn vóór 11 juli.
 1. Zoek een promotor. Maak afspraken over de inhoud van de stage en het stageverslag.
 2. Vul de gegevens van je stage in op Plato onder "mijn stage".
 3. Je promotor zal een e-mail ontvangen van zodra je in Plato ‘aanvraag indienen & doorsturen naar promotor’ aanklikt. Je promotor kan dan je stage goedkeuren in Plato.
 4. Maak in samenspraak met het bedrijf een stagecontract op via de stage-webapplicatie. Nadat je alles ingevuld hebt en de promotor het contract heeft goedgekeurd in de webapplicatie, print je het contract tweemaal af.
 5. Onderteken je contract en laat het ook door het bedrijf en je promotor tekenen.
 6. Laad een kopie van het contract op op Plato.
 7. Verdeel de getekende contracten als volgt:
  1 exemplaar voor jezelf;
  1 exemplaar voor het bedrijf.
 8. Vraag het bedrijf de risico-analyse (RA) en werkpostfiche (WPF) in te vullen en laad deze op in Plato. De werkpostfiche dient enkel ingevuld te worden indien een gezondheidsbeoordeling doorgaat.
 9. De Dienst Medisch Toezicht (DMT) zal via Plato aangeven of je al dan niet op gezondheidscontrole moet. Dit is enkel het geval indien het stagebedrijf in de risico-analyse heeft aangeduid dat een gezondheidsbeoordeling nodig is.
 10. Als je een gezondheidscontrole moet ondergaan:
  Leg een afspraak vast via Plato in de online webagenda van de DMT. Alleen als er geen vrije plaatsen meer zijn neem je zelf contact op met de DMT om een afspraak vast te leggen.
  Een afspraak voor gezondheidscontrole moet je tenminste 6 weken voor de aanvang van je stage vastleggen. Anders bestaat de kans dat je niet tijdig een afspraak kan krijgen en/of dat de vrije momenten voor onderzoek al tijdens je stage vallen. Zo zou de startdatum van je stage in het gedrang kunnen komen.
  Tijdens de verlofperiodes in de zomervakantie werkt de Dienst Medisch Toezicht met een lagere bezetting, gelieve hier rekening mee te houden.
  Je neemt de volledig ingevulde en gedagtekende risico-analyse, werkpostfiche, een kopie van je stagecontract en je vaccinatiekaart mee.

 11. Na de gezondheidscontrole ontvang je een "formulier voor de gezondheidsbeoordeling". Dit attest laad je op op Plato.
 12. Stages in het buitenland dienen bijkomend geregistreerd te worden in Oasis vóór vertrek. Kies het academiejaar waarin de stage in je curriculum zal opgenomen worden. Kies vervolgens ‘Uitwisseling’ onder ‘Curriculum’. Vul alle gevraagde gegevens in.
 13. Neem na afloop van de stage contact op met je promotor voor een evaluatiemoment om na te gaan of de stage aan ieders verwachtingen voldeed.
 14. Als de stage nog steeds kan meetellen voor studiepunten, maak dan een stageverslag op en laad het op in Plato vóór 1 november. Voeg het vak ‘stage1, 2 of 3 of internationale stage 1, 2 of 3’ toe aan je voorstel van curriculum in Oasis bij de start van het academiejaar waarin je de stage wenst op te nemen.
 15. Zowel je promotor als je stagebegeleider in het bedrijf zullen een e-mail krijgen via Plato om de stage daar te evalueren.

 

Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het stagereglement.