Stage

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur stimuleert haar studenten om tijdens hun studies een praktijkgerichte stage uit te voeren. Deze stage kan ook meetellen voor studiepunten, afhankelijk van de inhoud, stageduur en de stagemogelijkheden in het opleidingsprogramma.

Opgelet, vernieuwd stageaanbod vanaf academiejaar 2022-2023 - meer uitleg volgt later.

Vanaf academiejaar 2022-2023 voert de faculteit een herziening in van het stageaanbod binnen de opleidingen. Bekijk hieronder alvast de flyer met de belangrijkste wijzigingen.

  • Flyer stages voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect (NL / ENG)
  • Flyer stages voor industrieel ingenieur (NL / ENG)

Infosessie Stage voor studenten in academiejaar 2022-2023

De slides van de infosessies van 15 en 16 december 2021 kan je hier terugvinden:

Stagereglement

Stages kunnen meetellen als keuzevak voor 3 of 6 studiepunten afhankelijk van het aanbod binnen de opleiding. Ze dienen steeds te voldoen aan het meest actuele stagereglement.

Hoe vind ik een stageplaats?

  • De VTK (ir) bundelt een aanbod van stages, en stages komen ook aan bod tijdens de stage- en jobfair.
  • Studentenkring Hermes (ing) organiseert jaarlijks een Job en Stage Event, meer informatie via de recruitmentsite.
  • Bekijk zeker ook de website van de andere studentenverenigingen, die mogelijk ook een stage-aanbod publiceren.
  • IAESTE coördineert stageplaatsen in het buitenland.
  • Sommige opleidingen organiseren eigen industrie-gerelateerde events waar stage-opportuniteiten aan bod komen.
  • Je kan zelf autonoom bedrijven aanschrijven of je netwerk aanspreken.
  • De meeste proffen onderhouden uitstekende relaties met bedrijven en zijn ongetwijfeld bereid om je te helpen met het vinden van een boeiende stageplaats.
  • De opleiding Industriële wetenschappen – informatica heeft een eigen website voor de stages binnen de opleiding. Ook hier vind je een aanbod van mogelijke stages.

Procedure

De procedure die je als student moet volgen om je stage te registreren, is afhankelijk van het type stage:

Reguliere stages

IAESTE-stages

Nuttige links

Contact

reguliere stages: stages.ea@ugent.be

IAESTE-stages: Annelies Vermeir